Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Diccoplast Elastic Primer

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba podkładowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
11
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Tworzy elastyczny film

Diccoplast Elastic Primer to dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba podkładowa tworząca elestyczną powłokę.  Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dobra odporność na wilgoć

Diccoplast Elastic Primer to szybkoschnąca farba o dobrej szlifowalności i odpowiednich właściwościach wypełniających.  Posiada również dobrą odporność na wilgoć.


Diccoplast Elastic Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
25.10.2013

Diccoplast Elastic Primer

 
Diccoplast Elastic Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy podkład chemoutwardzalny.
OPIS

Szybkoschnąca farba do stosowania na  zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.  Dobre właściwości do szlifowania i wypełniające.  Tworzy elastyczną powłokę.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania drzwi wejściowych, mebli i płyt MDF.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały TVT 0201.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji Diccoplast Elastic Primer spełnia wymagania klasy E1. Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

 100 - 120 g/m2

40 - 50 µm

11 - 14 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników m.in. metody aplikacji, warunków nakładania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.


Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Baza 100 cz. obj. seria 691-
Utwardzacz 10 cz. obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

(110 - 120 g/m2)

+23 ºC

+50 ºC

Suchość dotykowa

20 - 30 min

8 - 15 min

Suche, do szlifowania

        1- 2 godz.

       30 - 40 min.


Układanie wyschniętych elementów w stosy w temperaturze do + 35˚C.

 

Czasy schnięcia i utwardzania są uzależnione od grubości warstwy. temperatury, wilgotności
powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 57 ± 2% obj., 73 ± 2% wag.
Gęstość 1,4 kg/l.
Kod produktu seria 691-

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i podkładu musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Obróbka Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098 i ponownie dokładnie wymieszać. Rozcieńczać do wymaganej lepkości zalecanej dla rozcieńczalnika Thinner 1027 lub Thinner 1033.

Nie mieszać w metalowych pojemnikach. Uzywać pojemników plastikowych, emaliowanych lub kwasoodpornych metalowych.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego (airless) produkt rozcieńczyć około 5 -20% obj., do uzyskania lepkości 25 - 50s (DIN 4). Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", ciśnienie 80 - 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego (airmix) produkt rozcieńczyć około 5 - 20% obj. do uzyskania lepkości 25 - 50s (DIN 4). Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", ciśnienie 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1 - 3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku konwencjonalnego (kubkowego) produkt rozcieńczyć około 10 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 50s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia do natrysku: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.
Przygotowanie powierzchni Surowe powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnia podkładu w międzywarstwie powinna być przeszlifowana papierem ściernym P240-400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył szlifierski.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1027 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) wynosi 370 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu rozcieńczonego (do 30% objetości) 460 g/l.
VOC 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znadującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć