Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Diccoplast Plus TIX

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba podkładowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
11
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Tiksotropowa farba  z wyśmienitymi właściwościami wypełniającymi

Diccoplast Plus TIX dzięki swoim właściwościom tiksotropowym nie ścieka i może być aplikowany w pionie.  Podkład posiada wyśmienite właściwości wypełniające.

Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych

Diccoplast Plus TIX nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych i jest łatwy do szlifowania.Diccoplast Plus TIX może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
05.08.2016

Diccoplast Plus Tix

 
Diccoplast Plus Tix
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt chemoutwardzalny.
OPIS

Szybkoschnąca, tiksotropowa farba do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i płyt pilśniowych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobre właściwości do szlifowania i wypełniające.
Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1. Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

             

                 Zalecana grubość warstwy

                 (nierozcieńczony produkt)

    Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 - 50 µm

100 - 120 g/m²

11 - 14 m²/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Baza 100 cz. obj. 007 5334
Utwardzacz 10 cz. obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany, natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Suchość dotykowa, po

20 - 30 min.

8 - 15 min.

Suchość do szlifowania, po

1 - 2 godz.

30 - 40 min.


Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 57 ± 2% obj.
73 ± 2% wag.
Gęstość 1.4 kg / litr
Kod produktu 007 5334

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240-400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.


Rozcieńczanie Thinner 1027 i 1033.
Powłoka nawierzchniowa Diccoplast 30, Diccoplast 80, Diccoplast 30 Tix i Dicco Flex.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 25 - 50s (DIN4). Zalecana dysza 0,011" – 0,015", ciśnienie 80 - 180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 25 - 50s (DIN4). Zalecana dysza 0,011" – 0,015", ciśnienie 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Do natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 10 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 50s (DIN4). Zalecana dysza urządzenia do natrysku 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.
Mieszanie składników Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem. Dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098 i dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1027 lub 1033.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1027 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 390 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 30% obj.) 490 g/litr.
LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć