Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Diccoplast Primer 

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba podkładowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
11
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Wyśmienite właściwości wypełniające

Diccoplast Primer to tradycyjna, dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba podkładowa.  Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych, posiada dobre właściwości wypełniające i kryjące.

Łatwy do szlifowania

Diccoplast Primer szybko schnie i jest łatwy do szlifowania.  Jest to podstawowy podkład do wielorakiego zastosowania.  Może być stosowany jako farba podkładowa dla produktów wodorozcieńczalnych.


Diccoplast Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
28.10.2013

Diccoplast Primer

 
Diccoplast Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt chemoutwardzalny.
OPIS

Szybkoschnący podkład o dobrych właściwościach do szlifowania i wypełniających. 

Przykłady zastosowania Odpowiedni do mebli, drzwi i innych, podobnych powierzchni drewnianych i płyt pilśniowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały TVT 0201 i czarny TVT 0202.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji Diccoplast Elastic Primer spełnia wymagania klasy E1. Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

 100 - 120 g/m2

40 - 50 µm

11 - 14 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników m.in. metody aplikacji, warunków nakładania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.


Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Baza 100 cz. obj. seria 694-
Utwardzacz 10 cz. obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Suchość dotykowa

20 - 30 min

8 - 15 min

Suche, do szlifowania

               1- 2 godz.

             30 - 40 min.


Układanie wyschniętych elementów w stosy w temperaturze do + 35˚C.

 

Czasy schnięcia i utwardzania są uzależnione od grubości warstwy. temperatury, wilgotności
powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 53 ± 2% obj., 71 ± 2% wag.
Gęstość 1,4 kg/l.
Kod produktu seria 694

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża o podkładu musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Obróbka Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem. Dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098 i ponownie dokładnie wymieszać. Rozcieńczać do wymaganej lepkości zalecanej dla rozcieńczalnika Thinner 1027 lub Thinner 1033.

Nie mieszać w metalowych pojemnikach. Używać pojemników plastikowych, emaliowanych lub kwasoodpornych metalowych.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego (airless) produkt rozcieńczyć około 10 -20% obj., do uzyskania lepkości 25 - 60s (DIN 4). Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", ciśnienie 80 - 140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego (airmix) produkt rozcieńczyć około 5 - 20% obj. do uzyskania lepkości 25 - 60s (DIN 4). Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", ciśnienie 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1 - 3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku konwencjonalnego (kubkowego) produkt rozcieńczyć około 10 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 40s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia do natrysku: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.
Przygotowanie powierzchni Surowe powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnia podkładu w międzywarstwie powinna być przeszlifowana papierem ściernym P240-400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył szlifierski.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1027 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) wynosi 400 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu rozcieńczonego (do 20% objetości) 480 g/l.
VOC 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znadującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


Wróć