Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Duasolid 50

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksyestrowa, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne.  Zalecana do malowania sprzętu do robót ziemnych, maszyn rolniczych, podnośników widłowych, dźwigów, itp.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10,8
m2/l

Produkt jednopowłokowy o wysokiej zawartości części stałych

Duasolid 50 może być stosowany jako system jednopowłokowy lub jako warstwa nawierzchniowa w systemie epoksyestrowym na powierzchniach stalowych narażonych na ścieranie i czynniki chemiczne  w trudnych warunkach atmosferycznych. Farba tworzy grubą powłokę - do 100 µm/na warstwę.

Dobre właściwości antykorozyjne

Dzięki zawartości aktywnych pigmetów antykorozyjnych, farba Duasolid 50 zapewnia pomalowanej powierzchni bardzo dobrą ochronę antykorozyjną.


Fraba Duasolid 50 może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
15.09.2016

Duasolid 50

 
Duasolid 50
RODZAJ Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksyestrowa, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne.
OPIS Może być stosowana jako system jednowarstwowy lub jako warstwa nawierzchniowa w systemie epoksyestrowym na powierzchniach stalowych narażonych na ścieranie i czynniki chemiczne w ciężkich warunkach klimatycznych.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania sprzętu do robót ziemnych, maszyn rolniczych, środków transportu, podnośników widłowych, oprzyrządowania elektronicznego, pomp, oraz innych maszyn i konstrukcji stalowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo wytrzymała.
Farba bardziej przyjazna dla środowiska i użytkowników, niż wyroby epoksydowe i poliuretanowe.
Wysoka zawartość części stałych.
Możliwość nakładania grubych warstw powyżej 100 µm na warstwę.
Odporność na stałą temperaturę suchą do +80°C oraz tymczasową suchą do +120°C.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

95 µm

10,8 m2/l

100 µm

160 µm

6,5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki aplikacji oraz od kształtu i chropowatości
powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048 i 1112
Stosunek mieszania Baza 2 części objętościowo 527-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7675,
inne utwardzacze patrz sekcja 'Metoda aplikacji'
Nakładanie

Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny lub elektrostatyczny. Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona do lepkości 30 - 60s DIN4. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015", przełożenie pompy min. 30:1, ciśnienie w dyszy 120-180 bar. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20-40s DIN4, a przy natrysku elektrostatycznym do 20-40s DIN4.


Właściwości i połysk farby zależą od użytego utwardzacza:


Utwardzacz 008 7675 połysk ok. >70               stos. mieszania 2:1
Utwardzacz 008 7665 połysk ok.   60               stos. mieszania 2:1
Utwardzacz 008 7667 połysk ok.   10               stos. mieszania 2:1
Utwardzacz 008 7672 połysk ok.   40               stos. mieszania 2:1
Utwardzacz 008 7668 połysk ok. <10               stos. mieszania 2:1


Unikać gorącego natrysku!

Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godzin.
Czasy schnięcia


DFT 80 µm

+23 ºC

Pyłosuchość, po

30 - 60 min

Suchość dotykowa, po

4 - 6 godz.

Suchość do przenoszenia, po

8 - 12 godz.

Kolejne malowanie farbą DUASOLID 50, po

Kilka minut

Suchość na wskroś w rosnących temperaturach -

po 45 min/+80ºC                                                                       


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności  względnej i wentylacji.


Zawartość części stałych ok. 65 ± 2 % obj.
Gęstość ok. 1.5 kg / l
Kod produktu 527-seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i schniecia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków(ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½(ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności zaleca się wykonanie fosforanowania stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca DUASOLID PRIMER i DUASOLID 50.
Powłoka nawierzchniowa DUASOLID 50.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (zachować odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub Rozcieńczalnik 1112.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) 320g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 15% obj.) 399 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


Wróć