Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Ensi

Jednoskładnikowy olej uretanowy na betonowe posadzki i ściany w obiektach przemysłowych, magazynach i piwnicach. 

Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l

Łatwy do użycia olej uretanowy

Ensi wnika w beton i tworzy warstwę odporną na ścieranie i mycie.   Produkt  jest łatwy w aplikacji pędzlem lub wałkiem.


Olej Ensi może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
24.06.2015

Ensi

 
Ensi
RODZAJ Olej uretanowy.
OPIS Do olejowej impregnacji powierzchni betonowych.  Penetruje podłoże betonowe nie tworząc powłoki nawierzchniowej.
Przykłady zastosowania Odpowiedni do podłóg betonowych i ścian w przemyśle, magazynach oraz pomieszczeniach piwnicznych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na mycie i ścieranie. Wytrzymały na działanie benzyn, alkoholi oraz smarów i tłuszczy. Odporny na działanie tłuszczy roślinnych i zwierzęcych oraz roztworów kwasów i zasad o niskim stężeniu.
Kolory Bezbarwny.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie:

Porowate powierzchnie betonowe:     3 - 6 m2/l

Gładkie powierzchnie betonowe:    10 - 15 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od porowatości powierzchni malowanej oraz od metody nakładania.
Nakładanie Pędzel, wałek.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Pyłosuchość            2 h

Suchość dotykowa   6 h

 

Wysycha również w niskiej temperaturze, powyżej + 5 ºC.
Zawartość części stałych 30 ± 2 % obj.
Gęstość 0.8 kg / l
Kod produktu 005 0433

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna być wyższa niż 97 %. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 5 ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.
Przygotowanie Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasowe (kwasem solnym). Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4 (stężony kwas solny:woda). Powierzchnię spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać oleju uretanowego ENSI rozcieńczonego 10 - 20 %. Tak przygotowaną mieszankę wylać na podłoże i równomiernie rozprowadzić.
Powłoka nawierzchniowa W razie konieczności, nałożenie kolejnej warstwy ENSI przeprowadzić po upływie 12 - 24 godzin od zagruntowania. Uwaga!
ENSI należy nakładać cienkimi warstwami tak, aby po wyschnięciu został całkowicie wchłonięty przez posadzkę betonową.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Maksymalna Zawartość Lotnych Związków Organicznych LZO wynosi < 750 g/l.
VOC 2004/42/WE (cat A/h) 750 g/l (2010)

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć