Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Fontecoat EP 50

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, epoksydowa farba nawierzchniowa oraz gruntoemalia zalecana do malowania konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń, itp.

The paint is water-borneTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
3,9
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
7,7
m2/l

Właściwości grubopowłokowe

Grubość warstwy suchej Fontecoat EP 50 może wynosić do 120µm.  Dlatego może występować jako farba w systemie jednowarstwowym oraz jako grunt i międzywarstwa w systemach epokydowo-poliuretanowych.  Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.

Dobra odporność mechaniczna i chemiczna

Wodorozcieńczalna, epoksydowa farba Fontecoat EP 50 charakteryzuje się dobrą odpornością na obciążenia mechaniczne i chemiczne i zalecana jest na różnego rodzaju powierzchnie stalowe, szczególnie gdy wymagane jest zastosowanie produktu o niskiej emisji LZO.


Farba Fontecoat EP 50 może być wykorzystana w następujących zastosowaniach: OPIS PRODUKTU
26.05.2015

Fontecoat EP 50

 
Fontecoat EP 50
RODZAJ Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, epoksydowa farba nawierzchniowa lub gruntoemalia.
OPIS

Stosowana jako warstwa nawierzchniowa lub gruntoemalia w systemach epoksydowych na powierzchnie stalowe. Może być stosowana jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowo-poliuretanowych.


Przykłady zastosowania Zalecana do wymalowań konstrukcji stalowych, pomostów, przenośników oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo dobra odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Odporna na olej napędowy i biodiesel.
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

130 µm

7,7 m2/l

100 µm

215 µm

4,7 m2/l

               120 µm

                225 µm

               3,9 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu
i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 168-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 007 1019

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1½ h.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

4 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa, po

8 h

5 h

2 h

Kolejne malowanie tą sama farbą, min.

16 h

6 h

4 h

Kolejne malowanie bez szorstkowania, max.

7 d

5 d

2 d

Pełne utwardzenie

14 d

7 d

3 d


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 47 ± 2 % obj.(ISO 3233)
62 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 kg/l (po zmieszaniu).
Kod produktu 168-seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowednim detergentem (ISO 12944-4).
Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli czyszczenie strumieniowe nie jest możliwe, zaleca sie fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.
Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca FONTECRYL APS, FONTEZINC 85, FONTECOAT EP 50 Beige, FONTECOAT EP 50, TEMAZINC 99, TEMACOAT GPL-S PRIMER.
Powłoka nawierzchniowa FONTECOAT EP 50, FONTEDUR HB 80
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W razie konieczności farba może być rocieńczona w granicach 0 - 10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011" - 0,015”, ciśnienie 140 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Grubość warstwy suchej (DFT) powłoki nie powinna przekraczać 160 µm.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Sprzęt malarski umyć natychmiast po użyciu w następujący sposób:
1. Uruchomić urządzenia z wodą w celu usunięcia nadmiaru farby z instalacji.
2. Co najmniej dwa razy przepłukać układ mieszaniną wody i rozcieńczalnika 1109 w ilości około 20%.
3. Na koniec przemyć rozcieńczalnikiem 1109.

Sprzęt umyć wodą przed rozpoczęciem ponownego malowania. Nie umyty sprzęt może spowodować poważne wady powierzchniowe.
Skontaktuj się z serwisem technicznym Tikkurila w celu poznania instrukcji czyszczenia 2-komponentowego sprzętu do aplikacji.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 60 g/litr farby. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcieńczonej 10% obj.) wynosi 55 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć