Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Fontecryl 10 Dipp

Wodorozcieńczalna, matowa, szybkoschnąca farba akrylowa, pigmentowana antykorozyjnie.  Przeznaczona głównie do aplikacji zanurzeniowej.

The paint is water-borneTool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
8,4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
14
m2/l

Na powierzchnie stalowe

Fontecryl 10 Dipp nadaje się do malowania powierzchni stalowych poprzez zanurzenie, polewanie lub natrysk pneumatyczny.  Farba może być przemalowywana różnego rodzaju produktami nawierzchniowymi, również rozpuszczalnikowymi. Występuje w kolorze zielonym RAL 6029, czerwonym TVT 4000, brązowym RAL 8019 oraz czarnym TVT 4003.


OPIS PRODUKTU
08.06.2015

Fontecryl 10 Dipp

 
Fontecryl-10-Dipp
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba akrylowa z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
OPIS

Nadaje się do malowania przez zanurzenie, polewanie i natrysk pneumatyczny.  Odpowiednia do przemalowania różnego rodzaju farbami nawierzchniowymi również rozcieńczalnikowymi.  Nie zalecana do malowania powierzchni zanurzonych i pracujących stale w wysokiej wilgotności. Wysychanie może być przyśpieszone w podwyższonej temperaturze.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Kolory Zielony RAL 6029, czerwony TVT 4000, czarny TVT 4003 i brązowy RAL 8019.
Stopień połysku Mat
Wydajność


     Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

               suchej 

mokrej

 

30 µm

70 µm

14,0 m2/l

50 µm

120 µm

8,4 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona od metody nakładania, warunków malowania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Zanurzenie, polewanie i natrysk pneumatyczny. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0-5% obj. 
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa

6 h

1 - 2 h

20 min

Ponowne malowanie

24 h

2 - 3 h

1 h

Ponowne malowanie, min. farby poliuretanowe., rozpuszczalnikowe

 

6 h

4 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 42 ± 2 % obj. (ISO 3233)
52 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 - 1,3 kg / l w zależności od koloru.
Kod produktu 960 2438, 960 1825, 960 1836, 960 2177

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15°C w czasie malowania i schnięcia. Wilgotność względna w granicach 20 - 70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501 - 1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.
Powłoka gruntująca FONTECRYL 10 DIPP.
Nakładanie następnej powłoki Po 2-3 godz: FONTECRYL 25 i 50, FONTELAC 90, FONTELAC QD 80, FONTEDUR 90, FONTECOAT EP 50, 80, TEMALAC FD 50, FD 80, TEMALAC ML 90.
Po 6 godz: TEMADUR, TEMALUX, TEMATHANE i TEMACRYL.
Malowanie Zanurzenie, polewanie, natrysk pneumatyczny. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 5%.
Czyszczenie narzędzi Woda lub FONTECLEAN 1921. Narzędzia myć natychmiast po aplikacji, nie dopuszczać do zaschnięcia farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 100 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 5 % obj.) wynosi 95 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć