Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Fontecryl 10 Dipp

Wodorozcieńczalna, matowa, szybkoschnąca farba akrylowa, pigmentowana antykorozyjnie.  Przeznaczona głównie do aplikacji zanurzeniowej.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8,4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Na powierzchnie stalowe

Fontecryl 10 Dipp nadaje się do malowania powierzchni stalowych poprzez zanurzenie, polewanie lub natrysk pneumatyczny.  Farba może być przemalowywana różnego rodzaju produktami nawierzchniowymi, również rozpuszczalnikowymi. Występuje w kolorze zielonym RAL 6029, czerwonym TVT 4000, brązowym RAL 8019 oraz czarnym TVT 4003.


OPIS PRODUKTU
08.06.2015

Fontecryl 10 Dipp

 
Fontecryl-10-Dipp
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba akrylowa z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
OPIS

Nadaje się do malowania przez zanurzenie, polewanie i natrysk pneumatyczny.  Odpowiednia do przemalowania różnego rodzaju farbami nawierzchniowymi również rozcieńczalnikowymi.  Nie zalecana do malowania powierzchni zanurzonych i pracujących stale w wysokiej wilgotności. Wysychanie może być przyśpieszone w podwyższonej temperaturze.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Kolory Zielony RAL 6029, czerwony TVT 4000, czarny TVT 4003 i brązowy RAL 8019.
Stopień połysku Mat
Wydajność


     Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

               suchej 

mokrej

 

30 µm

70 µm

14,0 m2/l

50 µm

120 µm

8,4 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona od metody nakładania, warunków malowania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Zanurzenie, polewanie i natrysk pneumatyczny. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0-5% obj. 
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa

6 h

1 - 2 h

20 min

Ponowne malowanie

24 h

2 - 3 h

1 h

Ponowne malowanie, min. farby poliuretanowe., rozpuszczalnikowe

 

6 h

4 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 42 ± 2 % obj. (ISO 3233)
52 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 - 1,3 kg / l w zależności od koloru.
Kod produktu 960 2438, 960 1825, 960 1836, 960 2177

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15°C w czasie malowania i schnięcia. Wilgotność względna w granicach 20 - 70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501 - 1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.
Powłoka gruntująca FONTECRYL 10 DIPP.
Nakładanie następnej powłoki Po 2-3 godz: FONTECRYL 25 i 50, FONTELAC 90, FONTELAC QD 80, FONTEDUR 90, FONTECOAT EP 50, 80, TEMALAC FD 50, FD 80, TEMALAC ML 90.
Po 6 godz: TEMADUR, TEMALUX, TEMATHANE i TEMACRYL.
Malowanie Zanurzenie, polewanie, natrysk pneumatyczny. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 5%.
Czyszczenie narzędzi Woda lub FONTECLEAN 1921. Narzędzia myć natychmiast po aplikacji, nie dopuszczać do zaschnięcia farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 100 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 5 % obj.) wynosi 95 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć