Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Fontecryl AP

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, szybkoschnący podkład akrylowy pigmentowany antykorozyjnie do malowania maszyn, urządzeń, itp.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
16,5
m2/l

Uniwersalny podkład na różnego rodzaju podłoża

Fontecryl AP może być stosowany jako antykorozyjny podkład na powierzchnie stalowe, aluminiowe i ocynkowane.  Może być pokrywany rozpuszczalnikowymi produktami nawierzchniowymi.

Łatwa aplikacja

Jako farba jednoskładnikowa, Fontecryl AP jest łatwy w aplikacji metodą natryskową i jednolicie rozprowadza na gładkiej powierzchni.  Farbę można również nakładać zanurzeniowo.


Fontecryl AP może być wykorzystany w następujących zastosowaniach: OPIS PRODUKTU
03.06.2015

Fontecryl AP

 
Fontecryl AP
RODZAJ Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, szybkoschnący podkład akrylowy z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
OPIS

Odpowiedni do stosowania jako podkład antykorozyjny na stal, aluminium oraz powierzchnie ocynkowane.  Nadaje się do malowania metodą zanurzeniową. Wysychanie może być przyśpieszone w podwyższonych temperaturach. Może być przemalowany szeroką gamą farb nawierzchniowych, również produktami rozcieńczalnikowymi. 


Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe, aluminiowe i ocynkowane.

DANE TECHNICZNE
Kolory Czarny, żółty, czerwony tlenkowy, szary TVT4004, NCS S 8000-N i RAL 7046.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

125 µm

8,3 m2/l

Zalecana grubość warstwy z Duasolid 50 jako warstwy nawierzchniowej

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

20 µm

60 µm

16,5 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Natrysk lub malowanie zanurzeniowe.

Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 60 ºC

Pyłosuchość, po

2 h

30 min

5 min

Suchość dotykowa, po

2 ½ h

1 h

15 min

Ponowne malowanie, po

24 h

1 - 2 h

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 33 ± 2 % obj.
Gęstość 1,2 kg / l
Kod produktu 006 5970, -72, -73, -75, -77, -78.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna w granicach 20 - 70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obrobiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½ (ISO 8501-1). Jeżeli czyszczenie strumieniowe nie możliwe, w celu poprawy przyczepności zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.
Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”mist-coat” (farba mocno rozcieńczona 25-30% obj.) przed nałożeniem właściwej warstwy podkładu.
Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU.
Powłoka gruntująca FONTECRYL AP.
Powłoka nawierzchniowa DUASOLID 50, TEMADUR SC, FONTELAC QD 80.
Malowanie Natrysk lub malowanie zanurzeniowe. W zalezności od metody aplikacji wyrób powinien być rozcieńczony w granicach 0 - 15% obj. Przy zanurzeniu farbę należy rozcieńczyć do lepkości 20 - 25s DIN 4.

Uwaga! Przy rozcieńczeniu wyrób szybko traci lepkość.
Czyszczenie narzędzi Woda lub FONTECLEAN 1921.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 120 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 15% obj.) 100 g/litr.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znadującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć