Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Fontecryl SC 50

Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba oparta na modyfikowanej żywicy alkidowo-akrylowej, pigmentowana antykorozyjnie.  Szczególnie przeznaczona do malowania maszyn i urządzeń.


Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Fontecryl SC 50 - Wodorozcieńczalna farba akrylowa
Fontecryl SC 50

Fontecryl SC 50 to jednoskładnikowa farba alkidowa, modyfikowana alkidami, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne. Tworzy twardą powłokę, szybko wysycha i charakteryzuje się bardzo niska zawartością LZO. Stosowana do malowania produktów w branży metalowej i do zastosowania w profesjonalnych malarniach.

Fontecryl SC 50

Farba Fontecryl SC 50 może być wykorzystana w następujących zastosowaniach: OPIS PRODUKTU
07.09.2016

Fontecryl SC 50

 
Fontecryl SC50
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca, modyfikowana farba akrylowa z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
OPIS

Odpowiednia do stosowania w lakierniach i do malowania wyrobów w przemyśle metalowym.  Zalecana szczególnie jako system jednopowłokowy do wymalowań konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Przykłady zastosowania Typowe zastosowania: malowanie konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń oraz innego sprzętu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Skrócony czas schnięcia przy zastosowaniu podwyższonych temperatur.
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

100 µm

10 m2/l

80 µm

200 µm

5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz
od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny.


Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).Podkład

Fontecryl 10, Fontecryl AP.Warstwa nawierzchniowa

Fontecryl SC 50.Aplikacja

Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. W zależności od techniki nakładania farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0.011 - 0.015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.Rozcieńczalnik

Woda.BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 60 ºC

Pyłosuchość, po

1,5 godz.

30 min

5 min

Suchość dotykowa, po

3 godz.

1,5 godz.

15 min

Ponowne malowanie tym samym produktem bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 40 ± 2 % obj. (ISO 3233)
50 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 ± 0,1 kg / l
Kod produktu 624 seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie może być niższa od +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powinna wynosić 20-70 %. Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Rozcieńczanie Woda.
Powłoka gruntująca FONTECRYL 10, FONTECRYL AP.
Nakładanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. W zależności od techniki nakładania farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0.011 - 0.015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Fonteclean 1921.
Narzędzia myć natychmiast po aplikacji, nie dopuszczać do zaschnięcia farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 40 g/litr.
Max. zawartość LZO farby gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 35g/litr

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć