Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Fontedur FL Matt

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy, który może być stosowany na wszystkie posadzki pokryte systemami epoksydowymi i poliuretanowymi Temafloor.


Produkt do podłógProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekNarzędzie: paca

Matowa, wodorozcieńczalna warstwa ochronna

Nawierzchniowy lakier Fontedur FL Matt tworzy matowe wykończenie posadzki.   Może być nakładany bezpośrednio na powierzchnię (jednocześnie wiążąc pył),  jeżeli chcemy otrzymać efekt naturalnej betonowej posadzki.  Lakier można również stosować z płatkami Mosaic.


Fontedur FL Matt może być wykorzystany w następujących zastosowaniach: 
OPIS PRODUKTU
16.06.2016

Fontedur FL Matt

 
Fontedur FL Matt
RODZAJ Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy.
OPIS Odpowiedni do lakierowania posadzek pokrytych epoksydowymi i poliuretanowymi powłokami Fontefloor i Temafloor..
Może być też stosowany do wiązania pyłu, nie przyciemnia powierzchni betonowej.  Produkt posiada klasyfikację M1 odpowiadającą niskoemisyjnym materiałom budowlanym przyznawaną przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej (RTS).
Przykłady zastosowania Posadzki.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Może być barwiony na półprzezroczyste szare kolory według karty kolorów Pro Grey.
Karty kolorów Bezbarwny. Może być barwiony na półprzezroczyste szare kolory według karty kolorów Pro Grey ( TVT 5140-5154)
Stopień połysku Mat
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność Nie jest określona. Wydajność praktyczna jest uzależniona od chropowatości podłoża.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Baza 10 części obj. 92V 6206
Utwardzacz 1 część obj. 008 4911
Nakładanie Rakla lub wałek.
Żywotność mieszanki (+23°C) 5 godzin.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Pyłosuchość po 40 min

Pełne utwardzenie po 24 godz.

 

Niskie temperatury opóźniają proces utwardzania.
Specjalna właściwość Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie ze standardem EN 13501-1.
Odporność na ścieranie:<3000mg
Przepuszczalność CO2: CO2SD>50 m
Przepuszczalność pary wodnej: Klasa I, SD<5 m
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody: w < 0,1 kg/m2 ∙ h0,5
Odporność na uderzenia: Klasa I≥ 4Nm
Przyczepność po odrywaniu test pull off: ≥2,0N/mm2
Emisja niebezpiecznych substancji: NPD
Zawartość części stałych 40 ± 2% obj.
Gęstość 1,1 kg / l
Kod produktu 92V 6206

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 10ºC w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 90%.
Przygotowanie Usunąć kurz i wszystkie części luźne z podłoża. Usunąć smary, oleje i inne zanieczyszczenia przez zmycie odpowiednim detergentem.
Rozcieńczanie Woda.
Powłoka nawierzchniowa Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić nie wcześniej niż 16 godzin po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 24 godziny powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować.

Do malowania warstwy nawierzchniowej lakier Fontedur FL Matt powinien być rozcieńczony 10-20% obj. Wylać mieszaninę na posadzkę i rozprowadzić przy pomocy rakli. Nakładać jak najcieńsze warstwy.

W przypadku nakładania produktu, jako lakier półprzezroczysty bezpośrednio na beton, kolejną warstwę tego samego produktu można nakładać po minimum 3 godzinach. Dla osiągnięcia większego nasycenia koloru nałożyć kilka warstw.
Mieszanie składników Przed użyciem dokładnie wymieszać odpowiednie proporcje żywicy i utwardzacza przy użyciu niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem(czas mieszania ok. 3–5 minut). Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizacje, osłabienie własności materiału i podważenie celowości przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (cat A/j), 140 g/l (2010)
Fontedur FL Matt: max. LZO < 140 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w karcie charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZ CE Fontedur FL Matt
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla podkładów podłogowych.
Ten produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-8400-5010
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
Klasa I, SD < 5 m
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5


Przyczepność po odrywaniu
≥ 2,0 N/mm2
Reakcja na ogień
Bfl-s1


Wróć