Wytyczne dotyczące wyboru powłok na powierzchnie betonoweProdukt

Średnia grubość warstwy

Obszary zastosowania

A. Produkty wiążące pył

 

 

1. 2 x Temafloor Fluat

0 mm

Wiązanie pyłu w pomieszczeniach przemysłowych, magazynach oraz na parkingach wielopoziomowych.

2. Produkty impregnujące

- rozpuszczalnikowy lub wodorozcieńczalny dwuskładnikowy lakier epoksydowy

- utwardzany wilgocią lakier poliuretanowy

1 - 2 x Temafloor 25 Clear lub Fontedur FL Matt

< 0,02 mm

 


Posadzki narażone na umiarkowane obciążenia w obiektach magazynowych i przemysłowych oraz preparaty do wiązania pyłu.

 

- olej uretanowo-alkidowy

1 x Ensi (rozcieńczony 10%-20%)

1 x Ensi

                    < 0,04 mm

Dobra odporność na ścieranie i zmywanie.  Do stosowania na posadzki i ściany w obiektach przemysłowych, magazynach i piwnicach.

B. Farby

 

 

- dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa

2 - 3 x Fontefloor EP 100 

 

0,04 - 0,1 mm

Używane i nowe posadzki betonowe narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i magazynowych.C. Bezrozpuszczalnikowe farby, lakiery i powłoki

 

 

2 x Temafloor 150 - farba epoksydowa

2 x Temafloor 200 Primer - lakier epoksydowy

2 x Temafloor 210 - lakier epoksydowy

1 - 2 x Temafloor 220 W Primer - lakier epoksydowy

1 - 2 x Temafloor 400 - lakier epoksydowy

1 x Temafloor P 300 - powłoka epoksydowa

 

Używane i nowe posadzki betonowe narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i magazynowych.

Posadzki z płatkami mozaikowymi:

2 x Temafloor 150 - farba epoksydowa

+ płatki mozaikowe, 30 g/m2

1 - 2 x Temafloor 210 - lakier epoksydowy lub

1 - 2 x Temafloor 400 - lakier epoksydowy

1 - 2 x Fontefloor EP Primer - grunt epoksydowy

0,1 - 0,5 mm

Używane i nowe posadzki betonowe narażone na umiarkowane lub duże obciążenia mechaniczne.  Do stosowania w sklepach, halach wystawowych, maszynowniach lub piwnicach.

 

Używane i nowe posadzki betonowe narażone na umiarkowane lub duże obciążenia mechaniczne i chemiczne.  Do stosowania w obiektach przemysłowych, magazynach, na korytarzach.

D. Wylewki samopoziomujące

 

 

1 - 2 x Temafloor 200 Primer - lakier epoksydowy lub Fontefloor EP Primer - podkład epoksydowy

1 x Temafloor 3000 - wylewka epoksydowa

1,0 - 4,0 mm

Posadzki betonowe narażone na duże obciążenia chemiczne i mechaniczne oraz ciągi komunikacyjne dla wózków widłowych w obiektach magazynowych i przemysłowych.  Do stosowania również na posadzki, gdzie wymagana jest gładka, higieniczna i łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia, np. w szpitalach, laboratoriach, w zakładach farmaceutycznych oraz w obiektach przetwórstwa spożywczego.

1 - 2 x Temafloor 400 Primer - lakier epoksydowy lub Fontefloor EP Primer - lakier epoksydowy

1 x Temafloor PU - powłoka poliuretanowa

 

1,0 - 4,0 mm

Betonowe i emulsyjno-bitumiczne posadzki narażone na duże obciążenia mechaniczne w obiektach przemysłowych i warsztatach naprawczych.  Do stosowania również na platformach przeładunkowych oraz w pomieszczeniach central klimatyzacyjnych.  Pochłaniają hałas.

  

E. Wylewki szlifowane1 - 2 x Temafloor 400 - lakier epoksydowy

1 x Temafloor 4000 - wylewka epoksydowa

1 - 2 x Temafloor 400 - lakier epoksydowy

     > 3,0 mm

Używane i nowe posadzki betonowe narażone na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne w przemyśle mechanicznym i chemicznym oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Systemy wylewek akrylowych1 x Temafloor AC102 Primer - lakier akrylowy

1 x Temafloor AC501 - wylewka szlifowana

1 x Temafloor AC601 Clear lub

Temafloor AC 610 Clear - lakier nawierzchniowy

     >3,0 mm

System odporny na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne.  Polecany na posadzki w obiektach handlowych, magazynach, pomieszczeniach laboratoryjnych, w obiektach farmaceutycznych i przetwórstwa spożywczego.

1 x Temafloor AC102 Primer-  lakier akrylowy

1 x Temafloor AC502 - wylewka szlifowana

1 x Temafloor AC602 Clear - lakier nawierzchniowy

     >3,0 mm

System na posadzki narażone na zmiany temperatur, wilgoć oraz długotrwałe niskie temperatury.  Polecany na tarasy, balkony, trybuny w halach sportowych, rampy załadunkowe, parkingi zewnętrzne, mosty z niewielkim natężeniem ruchu, chłodnie.

1 x Temafloor AC102 Primer - lakier akrylowy

1 x Temafloor AC509 - wylewka szlifowane

1 x Temafloor AC609 Clear - lakier nawierzchniowy

     >3,0 mm

System polecany na posadzki w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest higieniczna, wodoodporna, łatwa do czyszczenia powierzchnia.  Do stosowania w przemyśle spożywczym, w kuchniach zbiorowych, piekarniach i chłodniach.

F. System wylewki przewodzącej prąd elektryczny

 

 

1 - 2 x Temafloor 200 Primer - lakier epoksydowy

1 x Temafloor 310 ESD - lakier

1 x Temafloor 4000 ESD - wylewka szlifowana

1 x Temafloor 401 - lakier epoksydowy

> 3,0 mm

System polecany na posadzki betonowych narażonych na duże obciążenia mechaniczne w branży przetwórczej i elektrycznej, gdy konieczne jest przewodzenie prądu elektrycznego zgodnie z normą IEC 61340-5-1.

 
POWŁOKI OCHRONNE NA ŚCIANY I SUFITY

Obciążenia na jakie narażone są powierzchnie, przykłady użytkowania

System ochronny

Zalecana grubość powłoki

Intensywne użytkowanie, brud

Klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia biurowe, sklepy, magazyny, obiekty przemysłowe, warsztaty naprawcze, itp.  Ściany i sufity narażone na uderzenia i zabrudzenia.  Wymagana możliwość mycia.

Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi

 

2 x Fontex AC 45 acrylic based topcoat

 

 

ok. 100 μm

Bariera wilgotnościowa, obciążenia chemiczne

Pomieszczenia wilgotne, np. papiernie, pomieszczenia produkcyjne w obiektach branży chemicznej, myjnie samochodowe itp., ściany i sufity narażone na obciążenia chemiczne.

(1 x Presto LV filler - szpachla, w razie konieczności)

1 x Temacoat RM 40 *)

1 x Temacoat RM 40 farba epoksydowa

200 - 250 μm

*) Pierwsza warstwa powinna być rozcieńczona ok.30 %

POWŁOKI OCHRONNE NA BETONOWE ZBIORNIKI, SILOSY I BASENY

Obciążenia na jakie narażone są powierzchnie, przykłady użytkowania

System ochronny

Zalecana grubość powłoki

Zanurzenie w ziemi lub wodzie

3 x Temacoat RM 40 *) farba epoksydowa

ok. 300 μm

Obciążenia mechaniczne

Zbiorniki na węgiel, itp.

2 x Temaline TL *) powłoka epoksydowa

ok. 400 μm

*) Pierwsza warstwa powinna być rozcieńczona ok. 30 %.

Więcej informacji na temat właściwości farb, instrukcji malowania oraz zalecanych zastosowań dostępnych jest w odpowiednich kartach technicznych produktów.