OPIS PRODUKTU
07.08.2017

Colofill

 
Colofill
RODZAJ Dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa szpachla epoksydowa.
OPIS Szpachla przeznaczona do wypełniania dziur, pęknięć i szczelin w drewnie i sklejce.
Przykłady zastosowania Może być również stosowana do betonu, gipsu i innych materiałów mineralnych, a także do powierzchni stalowych. Porowate materiały mineralne należy przed szpachlowaniem zagruntować lakierem lub farbą epoksydową.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo niska zawartość Lotnych Związków Organicznych.
Kolory Odcień zbliżony do koloru sklejki liściastej.
Wydajność

9 - 11 m2/l (100 μm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od rozległości dziur, pęknięć, szczelin oraz porowatości podłoża.

Orientacyjnie: ok. 1 litr szpachli/1 mm/m2


Stosunek mieszania Szpachla 2 części obj. 008 4611
Utwardzacz 1 część obj. 008 4612
Nakładanie Szpachelka gumowa lub stalowa.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 1 godz. po wymieszaniu.
Czasy schnięcia

 

+ 23 ºC

Nakładanie kolejnej warstwy, po

8 godz. - 4 dni

Suchość do szlifowania, po

12 - 24 godz.

Pełne wysychanie, po

7 dni


Niższe temperatury wydłużają czas schnięcia.

Zawartość części stałych ok. 100% obj.
Gęstość 1.10 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 4611

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i szpachli musi wynosić powyżej +15°C. Wilgotność względna powietrza poniżej 97%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja.
Przygotowanie Usunąć z powierzchni kurz, luźne części i inne zanieczyszczenia.
Gruntowanie Powierzchnie porowate należy zagruntować lakierem epoksydowym Temafloor 200 lub 210. W systemach epoksydowych można zastosować również grunt standardowy.
Malowanie ubytków Colofill nakładać szpachelką stalową lub gumową. Szpachlowanie powinno być prowadzone do uzyskania jednolitej powierzchni. Jeśli powierzchnia jest bardzo nierówna zaleca się nakładanie szpachlówki w dwóch warstwach z przerwą w nakładaniu wynoszącą ok. 8 godz. Po 12 godzinach (+23˚C) miejsca zaszpachlowane należy zeszlifować na sucho lub mokro.
Rozcieńczanie Nie rozcieńczać.
Mieszanie składników Najpierw dokładnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne utwardzanie i osłabienie własności powłoki.

Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1029 lub 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (cat. A/j) 500 g/l (2010)
Colofill: max. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć