OPIS PRODUKTU
13.01.2006

Merit Elektra 25, 35

 
Merit-Elektra-25-35
RODZAJ Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier.
OPIS Powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń.   Szczególnie zalecany do natrysku elektrostatycznego powierzchni drewnianych.
Przykłady zastosowania Stosowany do mebli, drzwi i innych podobnych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tiksotropowy lakier o dobrych właściwościach wypełniających.
Stopień połysku Półmat i Półpołysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Produkt spełnia wymagania normy DIN 55 666, zawartość formaldehydu w powietrzu max. 0,12 mg/m3.
Wydajność

4 - 6 m2/l (100 μm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1033 i 1046
Stosunek mieszania Lakier 100 części obj. 005 2740, 005 2744
Utwardzacz 8 części obj. 006 2093
Nakładanie

Metoda nakładanie

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

18 - 23 s

Natrysk hydrodynamiczny

25 - 30 s

Natrysk elektrostatyczny

16 - 20 s

Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin
Czasy schnięcia

(110 - 120 g/m2)

50 ºC

70 ºC

Suchość do szlifowania

30 - 40 min

20 - 30 min

Suchość do składowania

60 - 70 min

40 - 50 min


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 50 % obj., 57 % wag.
Gęstość 1.0 kg / litr
Kod produktu 005 2740 i 005 2744

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Lakierowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dodać 8 % obj. utwardzacza 006 2093. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości. Mieszaninę pozostawić do ustabilizowania na ok. pół godziny, następnie ponownie sprawdzić lepkość. Do normalnego natrysku stosować 10 % obj. utwardzacza 006 2098 i rozcieńczalnik 1027 i 1033. Do mieszania składników nie stosować żelaznych pojemników, ale pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
W przypadku gdy mieszanina lakieru z katalizatorem będzie używana w następnym dniu należy ja zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1027, 1033 lub 1046.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 420 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO gotowego do użycia lakieru (rozcieńczonego 20% obj.) wynosi 519 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć