OPIS PRODUKTU
23.03.2016

Merit Topas 10

 
Merit Topas 10
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS -
Przykłady zastosowania Przeznaczony do malowania mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnący lakier o dobrych właściwościach wypełniających.
Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów DIN 67530, ISO 2813/60° 7 – 13 (005 2794)
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Produkt spełnia wymagania normy DIN 55 666, zawartość formeldehydu w powietrzu max. 0,12 mg/m3.
Wydajność

3 – 5 m2/l (100 µm)


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni

Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Stosunek mieszania Lakier 100 części objętościowo 005 2794
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098
Nakładanie

Metody nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk niskociśnieniowy

18 - 23 s

Natrysk hydrodynamiczny

25 - 30 s

Polewanie kurtynowe

30 - 45 s

Żywotność mieszanki (+23°C) 3 dni
Czasy schnięcia

 

+ 50°C

+ 70°C

IRM

Suchość do szlifowania, po

20 - 25 min.

15 - 20 min.

2 - 3 min.

Suchość do pakowania, po

30 – 40 min.

25 - 30 min.

3 - 5 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 36% obj.
Ok. 44% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 005 2794

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi wynosić powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Lakierowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników, lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej. W przypadku, gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 540 ± 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć