OPIS PRODUKTU
28.10.2015

Novipur Sealer SH

 
Novipur-Sealer-SH
RODZAJ Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier do powierzchni drewnianych.
OPIS

Wysokiej jakości transparentny uszczelniacz/sealer poliuretanowy dla wszystkich rodzajów drewna.

Łatwy do nakładania; bardzo dobre właściwości wypełniające.

Przykłady zastosowania Zalecany do malowania stołów, mebli biurowych, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy bardzo twardą powłokę odporną na działania chemikaliów.
Kolory Bezbarwny.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność


Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

24 - 30 µm

80 - 100 g/m2

9 - 12 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.

Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5801
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1270
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 5 - 15% obj., do uzyskania lepkości 15-20 s (DIN4). Zalecana dysza 0,009 – 0,011", ciśnienie 100 - 160 bar. Kąt natrysku 20 lub 40, a odległość natrysku od malowanego przedmiotu około 20 - 25 cm.
Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 5 - 15% obj., do uzyskania lepkości 15-20 (DIN4). Zalecana dysza 0,011 – 0,015", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Do natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 5 - 15% obj., do uzyskania lepkości 15-20s (DIN4). Zalecana dysza 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.


Żywotność mieszanki (+23°C) 10 godzin.
Czasy schnięcia

80 - 100 g/m2

+23°C

Suchość do szlifowania, po

15 - 24 godz.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Lakier - 28 % wag, mieszanina - 33 % wag.

Gęstość 0.93 kg/l
Kod produktu 005 5801

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Powłoka nawierzchniowa Novipur Clear SH 30
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 50 % obj. utwardzacza 007 1270 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 20 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 600 g/litr. Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 669 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć