OPIS PRODUKTU
07.08.2017

Pinja Wood Primer

 
Pinja-Wood-Primer
RODZAJ Szybkoschnący wodorozcieńczalny grunt.
OPIS Chroni drewno przed wilgocią, działaniem promieni słonecznych i zabrudzeniami.  Zmniejsza pękanie drewnianych powierzchni.
Przykłady zastosowania Zalecany do stolarki okiennej, drzwi wejściowych, paneli, mebli ogrodowych, ogrodzeń itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szczególnie nadaje się do aplikacji poprzez zanurzanie oraz polewanie flow coating.
Karty kolorów Biały.
Wydajność

                Zalecana grubość warstwy
                (produkt nierozcieńczony)

     Wydajność teoretyczna

             mokrej

             suchej

 

          80 - 120 g/m2

           30 - 40 µm

                9 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny, zanurzanie, aplikacja przez polewanie (flow coating).
Czasy schnięcia

 100-120 g/m2

+20°C

  +50°C              

Suchość do szlifowania, po

1 - 3 godz.

 30 - 60 min.

 

Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 35 % obj.
52 % wag.
Gęstość 1,4 kg/l.
Kod produktu 398 0201

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi wynosić powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%. W zamkniętych pomieszczeniach zalecana jest dobra wentylacja w celu zapewnienia odpowiedniego schnięcia. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Usunąć brud, kurz i luźne elementy z powierzchni. Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny.
Rozcieńczanie Woda lub Akvi Thinner.
Nakładanie Dokładnie wymieszać produkt przed użyciem. Unikać tworzenia się piany podczas mieszania.
Natrysk hydrodynamiczny: zalecana dysza 0,011" – 0,015", ciśnienie 80 – 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Natrysk hydrodynamiczny wspomagany: zalecana dysza 0,011" – 0,015", ciśnienie 40 – 120 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Natrysk konwencjonalny: produkt rozcieńczyć w ilości 0-10%, zalecana dysza 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.

Do aplikacji poprzez zanurzanie i polewanie (flow coating) produkt może być rozcieńczony podczas stosowania do 10%.
Powłoka nawierzchniowa Pinja Flex 30, Pinja Top i Pinja Pro.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 85 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć