OPIS PRODUKTU
23.10.2006

Pinjalac Solid 30 TCX

 
Pinjalac-Solid-30-TCX
RODZAJ Wodorozcieńczalny lakier akrylowy do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.
OPIS Lakier szybko schnący, elastyczny.  Stosowany jako uszczelniacz i lakier nawierzchniowy.  Uwydatnia odcienie kolorowych impregnatów.  Zawiera środki przeciwpleśniowe i przeciwgrzybiczne oraz bardzo skuteczny absorber promieniowania UV zabezpieczający drewno przed żółknięciem.
Przykłady zastosowania Stosowany do malowania drewnianych framug okiennych, drzwi frontowych i innych powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Kolory z karty Colours for Wood.
Karty kolorów Barwienie w systemie Akvi Tone.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu emisja formaldehydu do otoczenia nie występuje.
Wydajność

7 - 8 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda i Rozcieńczalnik Akvi
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny

lepkość handlowa

Natrysk elektrostatyczny

lepkość handlowa

W razie konieczności produkt można rozcieńczyć wodą max. 10%.
Czasy schnięcia


20 ºC

50 ºC

Suchość do szlifowania

1 - 2 h

30 - 60 min

Suchość do składowania

2 - 4 h

1 - 2 h

Temperatura składowania poniżej 30˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 38 % obj., ok. 40 % wag.
Gęstość 1.0 kg / litr
Przechowywanie 12 miesięcy (+ 23 ºC)
Kod produktu seria 389

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Lakierowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Aby zachować dobrą jakość wyrobu zaleca się stosowanie lakieru bez rozcieńczania. W razie konieczności lakier rozcieńczyć wodą lub rozcieńczalnikiem Akvi (max. 10 %). Rozmiar dyszy 0.011” lub 0.015”. Kat natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przygotowanie powierzchni Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 600. Wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu usunąć automatyczną odpylarką.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Rozcieńczalnik Akvi.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 120 g/litr. Max. zawartość LZO lakieru gotowego do użycia (rozcień. 5% obj.)- 140 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć