OPIS PRODUKTU
09.09.2016

Putty Pine

 
Putty-pine
RODZAJ Wodorozcieńczalna szpachlówka do powierzchni drewnianych.
OPIS Do wypełniania ubytków w drewnianych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń takich jak: płyty pilśniowe, drewno lite lub płyty okleinowane.
Przykłady zastosowania Szpachla stosowana do mebli, drzwi, paneli ściennych i sufitowych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Sosna.
Stopień połysku Mat
Wydajność Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Szpachelka lub mechanicznie.
Czasy schnięcia

Cienka warstwa szpachlówki może być szlifowana po 4 godzinach, a grubsza warstwa po 24 godzinach.


Zawartość części stałych 65 ± 2% obj.
83 ± 2% wag.
Gęstość 2.0 ± 0.2 kg/litr
Kod produktu 007 2087.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Usunąć brud z powierzchni. Oczyścić powierzchnię z luźnych elementów i kurzu.
Rozcieńczanie Woda.
Powłoka nawierzchniowa Może być pokryta wodorozcieńczalnym, wodorozcieńczalnym UV i rozpuszczalnikowym produktem marki Tikkurila.
Nakładanie Aplikować szpachlówkę za pomocą szpachelki lub mechanicznie. Duże wgłębienia należy wypełniać dwa lub więcej razy. Powierzchnię należy przeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu.


Mieszanie składników W razie potrzeby szpachlówkę można rozcieńczyć do odpowiedniej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 22 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO szpachlówki (rozcień. 10%)wynosi 20 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Więcej informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć