OPIS PRODUKTU
26.07.2016

Ultra Pro

 
Ultra Pro
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, poliakrylowa, zewnętrzna farba nawierzchniowa.
OPIS Ultra Pro jest produktem z programu zabezpieczenia konstrukcji drewnianych Tikkurila ProHouse. Farba nawierzchniowa niewymagająca gruntowania. Zawiera alkid powodujące zwiększenie przyczepności do surowego drewna.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych paneli, okładzin itp. Polecana do stosowania na liniach produkcyjnych z uwagi na krótki czas schnięcia.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Chroni powierzchnię drewnianą przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami.
Bardzo niska chłonność wody zabezpieczonych powierzchni.
Opóźnia przenikanie wody, a zatem zmniejsza się pękanie powierzchni drewna wywołane wilgocią.
Zalecana grubość powłoki na mokro każdej warstwy 115-150 g/m2 (40-50 µm na sucho).
Zalecana grubość przy dwóch warstwach 80-100 m na sucho.
W razie potrzeby powłoka Ultra Pro może być pokryta farbą Ultra Matt.
Spełnia wymagania normy EN 927-5.
Tworzy szybkoschnącą i elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody.
Dwukrotne pomalowanie farbą Ultra Pro zapewnia doskonałą ochronę przed przenikaniem wody również poprzez krawędzie, zmniejszając w ten sposób pękanie drewna.
Baza AP i CP
Karty kolorów Odcienie z karty kolorów WOODEN FACADES dla powierzchni zewnętrznych. Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Mat
Wydajność 8 - 10 m2/l przy grubości na mokro 115-150 g/m2 i 40-50 µm na sucho.
4 – 5 m2/l przy dwóch warstwach, gdy grubość na sucho wynosi 80-100 µm.

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu
 i chropowatości malowanej powierzchni.
Nakładanie Natrysk, maszyny szczotkowe lub vacuum.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Przyspieszone schnięcie w suszarni w temp. 30-50°C.  Kolory wykonane z bazy CP posiadają wydłużony czas schnięcia w porównaniu z kolorami z bazy AP.

Czasy schnięcia i przemalowania są związane z porowatością drewna, odcieniem koloru,
grubością warstwy, temperaturą, wilgotnością powietrza i wentylacją.
Zawartość części stałych Baza AP: 39 % obj., 48 % wag.
Baza CP: 40 % obj., 47 % wag.
Gęstość Baza AP: 1,2 kg/l. Baza CP: 1,14 kg/l.
Kod produktu 709 6201, baza AP. 709 6203, baza CP

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w tarcicy powinna wynosić poniżej 20 %.
Przygotowanie Powierzchnia musi być czysta.
Gruntowanie Farba nie wymaga użycia gruntu.
Rozcieńczanie Zaleca się użycie produktu nierozcieńczonego.
W razie konieczności dodać maks. 5% wody.
Nakładanie Przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 2%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015", ciśnienie w dyszy 140 - 180 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem zaleca się rozcieńczenie 0 - 2 %, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylające w granicach 1 - 3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku pneumatycznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 2%, dysza urządzenia pneumatycznego 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EU (kat. A/d) 130 g/l (2010)
Ultra Pro zawiera 20 ± 10 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć