OPIS PRODUKTU
06.11.2017

Ultra Pro 30

 
Ultra-Pro-30
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, poliakrylowa, zewnętrzna farba nawierzchniowa.
OPIS Doskonale chroni powierzchnię drewnianą przed działaniem warunków atmosferycznych, wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych paneli, okładzin itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Bardzo niska chłonność wody zabezpieczonych powierzchni, zmniejsza pękanie drewna.
• Nadaje się do szybkich linii produkcyjnych oraz suszenia w podwyższonej temperaturze, jak również w temperaturze pokojowej.
• Dobre właściwości do sztaplowania elementów.
• Zawiera alkid powodujący zwiększenie przyczepności do surowego drewna. Farba może być używana jako podkład oraz warstwa nawierzchniowa.
• W razie potrzeby może być pokryta farbą Ultra Classic, np. po montażu elementów.
• Spełnia wymagania normy EN 927-5.
• Tworzy szybkoschnącą i elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody.
• Dwukrotne pomalowanie farbą Ultra Pro 30 zapewnia doskonałą ochronę przed przenikaniem wody również poprzez krawędzie, zmniejszając w ten sposób pękanie drewna.
• Ultra Pro 30 znajduje się w bazie produktów budowlanych, które mogą być używane w budynkach objętych certyfikatem Nordic Swan Ecolabel.
Baza VVA i VC
Karty kolorów Odcienie z karty kolorów Wooden Facades dla powierzchni zewnętrznych. Karta kolorów RAL i NCS. Barwienie w systemie Avatint.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

                        Zalecana grubość warstwy      

                        (nierozcieńczony produkt)
                      

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

120 - 160 g/m2

40 - 50 µm

8 - 10 m2/l

        2 x 120 - 160 g/m2

              80-100 µm

              4 - 5  m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem, natrysk pneumatyczny, maszyny szczotkowe lub nakładanie próżniowe.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

120 - 160 g/m2

+23oC

+50oC

Malowanie kolejnej warstwy, po

              2 - 4 godz.

              45 - 20 min.


Farba może być suszona w suszarni w temperaturze +40ºC - +60ºC. Kolory wykonane z bazy VC posiadają wydłużony czas schnięcia w porównaniu z kolorami z bazy VVA.

Czasy schnięcia i przemalowania są związane z porowatością drewna, odcieniem koloru, grubością warstwy, temperaturą, wilgotnością powietrza i wentylacją.
Zawartość części stałych Baza VVA: 36% obj., 45% wag.
Baza VC: 35% obj., 39% wag.
Gęstość Baza VVA: 1,16 kg/l. Baza VC: 1,07 kg/l.
Kod produktu 24V - seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby powinna wynosić powyżej +10ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. Bardzo istotna jest także dobra wentylacja.
Przygotowanie Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, pleśni i sinizny.
Gruntowanie Ultra Pro 30 jest rekomendowana zarówno jako grunt jak i warstwa nawierzchniowa.
Rozcieńczanie Zaleca się użycie produktu nierozcieńczonego.
W razie konieczności dodać maks. 5% wody.
Nakładanie Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać flotacji.

Przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 5%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015", ciśnienie w dyszy 140 - 180 bar. Kąt natrysku dobrać do
kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem zaleca się rozcieńczenie 0-5%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 140 bar.
Ciśnienie rozpylające w granicach 1 - 3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku pneumatycznym zaleca się rozcieńczenie 0-5%, dysza urządzenia pneumatycznego 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.

Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie przebarwień, szczególnie w okolicy sęków na wysokożywicznych gatunkach drewna oraz gatunkach zawierających taniny i garbniki.
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EU (kat. A/d) 130 g/l (2010)
Ultra Pro 30 zawiera 30 ± 10 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć