OPIS PRODUKTU
12.02.2008

Temacoat GPL-S MIO

 
Temacoat GPL-S MIO
RODZAJ Dwuskładnikowa, epoksydowa farba z utwardzaczem poliamidowym pigmentowana błyszczem żelazowym (MIO).
OPIS

Używana jako międzywarstwa lub warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na wpływ bardzo trudnych warunków atmosferycznych oraz zachlapanie.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę dzięki pigmentacji płatkowym tlenkiem żelazowym. Nadaje się do szybkiego przemalowywania. Nie występują ograniczenia odnośnie czasu nakładania kolejnej warstwy.

Kolory Szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

100 µm

10.0 m2/l

125 µm

210 µm

4.8 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7520-1
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 ( szybki )
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin z utw. 008 5600
3 godziny z utw. 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

z utw. 008 5600

4 h

2 h

1 h

½ h

15 min

z utw. 008 5605

3 h

1½ h

¾ h

½ h

12 min

Suchość dotykowa

z utw. 008 5600

22 h

12 h

6 h

2½ h

1 ½ h

z utw. 008 5605

12 h

6 h

4 h

2 h

1 h

Ponowne malowanie farbami epoksydowymi,  min. 

z utw. 008 5600

30 h

20 h

6 h

2 h

1 h

z utw. 008 5605

18 h

12 h

4 h

1½ h

¾ h

Ponowne malowanie farbami poliuretanowymi, min.

z utw. 008 5600

2 d

32 h

18 h

8 h

5 h

z utw. 008 5605

1 ½ d

18 h

12 h

5 h

3 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 60 ± 2 % obj. (ISO 3233)
78 ± 2 % wag.
Gęstość 1.5 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7520

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura farby powinna być wyższa od + 15 °C dla właściwej aplikacji. Temperatura podłoża powinna wynosić min. 0 °C i być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0 °C gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMASIL 90 oraz TEMABOND.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR HB 50, TEMADUR HB 80, TEMATHANE 50 oraz TEMATHANE 90.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie 120 - 180 barów, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 340 g/litr. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 10 % obj.) wynosi 400 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć