OPIS PRODUKTU
30.12.2005

Temacryl AR 50

 
Temacryl AR50
RODZAJ Schnąca fizycznie, jednoskładnikowa, grubopowłokowa farba akrylowa.
OPIS

Szczególnie zalecany do malowania i poprawek powierzchni narażonych na działanie atmosfery morskiej lub przemysłowej oraz łagodne oddziaływanie chemiczne.

Przykłady zastosowania Mosty, dźwigi, przenośniki, sprzęt portowy i zewnętrzne powierzchnie zbiorników.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Posiada zdolność tworzenia grubej powłoki. Może być nakładany w niskich temperaturach. Okresowo toleruje temperaturę powyżej 80 °C.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

      Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

100 µm

10.0 m2/l

70 µm

175 µm

5.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

1½ h

1 h

½ h

Suchość dotykowa

4 h

3 h

1 h

Kolejne malowanie

5 h

4 h

3 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 40 ± 2 % obj. (ISO 3233)
55 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 - 1.3 kg / l w zależności od koloru
Kod produktu seria 198

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być niższa od - 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 85 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMANYL MS PRIMER, TEMASIL 90, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACRYL AR 50.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 15 %.
Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,019”,ciśnienie w dyszy 120 -180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006 lub Rozcieńczalnik 1053.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 540 g/litr.
Max. zawartość LZO w farbie (rozcień. 15 % obj.) 590 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć