OPIS PRODUKTU
09.09.2016

Temadur 10

 
Temadur-10
RODZAJ Dwuskładnikowa, matowa farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako podkład w systemach poliuretanowych lub jako matowa farba nawierzchniowa w systemach epoksydowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną. 


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz innych konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA and SYMPHONY. Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

 80 µm

12.5 m2/l

100 µm

200 µm

5.0 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 7 części objętościowo 34V-seria Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

30 min.

30 min.

15 min.

10 min.

Suchość dotykowa, po

6 godz.

5 godz.

3 godz.

1 1/2 godz.

Ponownie malowanie, po

     4 godz.

     2 godz.

     30 min.

     20 min.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233)
67 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 34V seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa niż 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków.(ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ .(ISO 8501- 1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności do stali walcowanej na zimno zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnie należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila Panssaripesu.

Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”misty-coat” (farba mocno rozcieńczona 25-30% obj.) przed nałożeniem właściwej warstwy podkładu.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila Maalipesu.

Stal nierdzewna: Szlifować lub omiatać ścierniwem mineralnym w celu zmatowienia powierzchni.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMADUR PRIMER i TEMADUR 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR oraz TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. W zależności od temperatury składników i wymaganej lepkości, farba może być rozcieńczona w granicach 0-15%. W celu zapewnienia najbardziej optymalnych efektów, mieszanie składników oraz dostosowywania lepkości powinno odbywać się tuż przed użyciem. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011" - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 430 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 15 % obj.) 490 g/litr.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć