Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Luminol Clear 25

Wodorozcieńczalny lakier utwardzany promieniami UV na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń.


The paint is water-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
13
m2/l

Szybkie sztaplowanie

Luminol Clear 25 to szybkoschnący, wodorozcieńczalny lakier na bazie unikalnej żywicy uretanowej.  Lakier rekomendowany jest na szybkie linie produkcyjne.

Doskonała odporność na ścieranie i działanie chemikaliów

Będąc lakierem utwardzananym promieniami UV, Luminol Clear 25 N posiada wyśmienitą odporność na eksploatację w warunkach domowych.  Lakier jest szczególnie zalecany do mebli, frontów kuchennych i innych powierzchni drewnianych.


Luminol Clear 25 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
29.02.2016

Luminol Clear 25

 
Luminol Clear 25
RODZAJ Wodorozcieńczalny, lakier uretanowy utwardzany promieniowaniem UV.
OPIS Zalecany do malowania mebli, kuchennych frontów w zabudowach, drzwi wewnętrznych oraz innych powierzchni drewnianych.
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność chemiczna i na ścieranie.
Karty kolorów Transparentny.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

25 - 32 µm

80 - 100 g/m2

10-13 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganie, natrysk pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 12 miesięcy.
Czasy schnięcia Suchość do szlifowania natychmiast po utwardzeniu promieniami UV.
Suchość do składowania natychmiast po utwardzeniu promieniami UV.

Przed zasadniczym suszeniem w tunelu wymagana jest faza odparowania rozcieńczalnika przez 1-3 minuty (flash -off). Czas odparowania rozcieńczalnika jest zależny od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.

Suchość do składowania osiągana jest po dawce promieniowania UV-A 600mJ/cm2 zgodnie z urządzeniem pomiarowym EIT UV Power View. Do suszenia potrzebny jest tunel UV z np.: lampami rtęciowymi. Liczba lamp zależy od ich mocy i prędkości linii.


Zawartość części stałych 32 ±2% obj.
28 ±2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 005 3330

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i lakieru musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 600. Usunąć pył po szlifowaniu przed malowaniem.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 0,009” – 0,013”, ciśnienie w dyszy 80 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego ze wspomaganiem produkt rozcieńczyć około 0-5% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 0,009” – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 2 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku pneumatycznego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 1,4 – 1,8mm, ciśnienie w dyszy 2 – 3 bar.


Powłoka gruntująca Luminol Clear 25. Lakier aplikować 1-2 krotnie.
Kolor nawierzchni można osiągnąć poprzez użycie bejcy Akvi Color w wybranym kolorze, a następnie przemalowanie jej warstwą lakieru.
Mieszanie składników Lakier przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozcieńczać wodą do wymaganej lepkości Do mieszania nie używać stalowych pojemników. W zamian używać pojemników plastikowych, emaliowanych lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 35 g/l produktu.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć