Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Luminol Clear 25

Wodorozcieńczalny lakier utwardzany promieniami UV na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń.


Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Szybkie sztaplowanie

Luminol Clear 25 to szybkoschnący, wodorozcieńczalny lakier na bazie unikalnej żywicy uretanowej.  Lakier rekomendowany jest na szybkie linie produkcyjne.

Doskonała odporność na ścieranie i działanie chemikaliów

Będąc lakierem utwardzananym promieniami UV, Luminol Clear 25 N posiada wyśmienitą odporność na eksploatację w warunkach domowych.  Lakier jest szczególnie zalecany do mebli, frontów kuchennych i innych powierzchni drewnianych.


Luminol Clear 25 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
29.02.2016

Luminol Clear 25

 
Luminol Clear 25
RODZAJ Wodorozcieńczalny, lakier uretanowy utwardzany promieniowaniem UV.
OPIS Zalecany do malowania mebli, kuchennych frontów w zabudowach, drzwi wewnętrznych oraz innych powierzchni drewnianych.
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność chemiczna i na ścieranie.
Karty kolorów Transparentny.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

25 - 32 µm

80 - 100 g/m2

10-13 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganie, natrysk pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 12 miesięcy.
Czasy schnięcia Suchość do szlifowania natychmiast po utwardzeniu promieniami UV.
Suchość do składowania natychmiast po utwardzeniu promieniami UV.

Przed zasadniczym suszeniem w tunelu wymagana jest faza odparowania rozcieńczalnika przez 1-3 minuty (flash -off). Czas odparowania rozcieńczalnika jest zależny od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.

Suchość do składowania osiągana jest po dawce promieniowania UV-A 600mJ/cm2 zgodnie z urządzeniem pomiarowym EIT UV Power View. Do suszenia potrzebny jest tunel UV z np.: lampami rtęciowymi. Liczba lamp zależy od ich mocy i prędkości linii.


Zawartość części stałych 32 ±2% obj.
28 ±2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 005 3330

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i lakieru musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 600. Usunąć pył po szlifowaniu przed malowaniem.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 0,009” – 0,013”, ciśnienie w dyszy 80 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego ze wspomaganiem produkt rozcieńczyć około 0-5% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 0,009” – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 2 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku pneumatycznego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 1,4 – 1,8mm, ciśnienie w dyszy 2 – 3 bar.


Powłoka gruntująca Luminol Clear 25. Lakier aplikować 1-2 krotnie.
Kolor nawierzchni można osiągnąć poprzez użycie bejcy Akvi Color w wybranym kolorze, a następnie przemalowanie jej warstwą lakieru.
Mieszanie składników Lakier przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozcieńczać wodą do wymaganej lepkości Do mieszania nie używać stalowych pojemników. W zamian używać pojemników plastikowych, emaliowanych lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 35 g/l produktu.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć