Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Merit 20

Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Wyjątkowe właściwości wypełniające

Merit 20 to półmatowy, chemoutwardzalny lakier o wysokiej zawartości części stałych.  Lakier charakteryzuje się wyśmienitymi właściwościami wypełniającymi.  Powierzchnie pokryte lakierem Merit 20 wyglądają absolutnie wyjątkowo.

Piękne, półmatowe wykończenie

Merit 20 tworzy bardzo twardą powłokę odporną na zarysowania.  Lakier może być nakładany na powierzchnie drewniane pokryte wcześniej barwionymi bejcami: rozpuszczalnikową Dicco Color i wodorozcieńczalną Akvi Color.  W takim przypadku, lakier efektownie podkreśli kolor bejcowanej powierzchni.


Merit 20 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
02.11.2015

Merit 20

 
Merit 20
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS

Półmatowy lakier ogólnego stosowania o dobrych właściwościach wypełniających.


Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych podobnych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Transparentny
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji dla tego produktu spełnia wymagania klasyfikacji E1 dla materiałów do obróbki powierzchni. produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i zawartość formaldehydu w powietrzu jest niższa niż 0,124 mg/m3.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

               suchej

mokrej

 

40 - 50 µm

80 - 100 g/m2

10 - 12 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.


Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 2704
Utwardzacz 10 cz. obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godz.
Czasy schnięcia

(80 - 100 g/m2)

+ 23 ºC

+ 50 ºC

Suchość dotykowa, po

            20 - 30 min

            10 - 15min

Suchość do szlifowania, po

3 - 4 godz.

30 - 40 min

Suchość do składowania, po

24 godz.

60 - 70 min


Temperatura składowania poniżej 35˚C.


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2% obj.
57 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 005 2704

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Surowe powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 400.
Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie Merit Sanding, Merit 20, Merit 30, Merit 80 i Merit Sealer.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1033 lub 1027.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj. do uzyskania lepkości 20 - 45s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011" – 0,015", ciśnienie 100 – 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 45s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011" – 0,015", ciśnienie 40 - 140 bar.
Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 45s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. Utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości. W przypadku gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.


Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1033 lub 1027.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 420 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcieńczonej 20% obj.) wynosi 500 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć