Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
MED
 

Merit 30

Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Wyjątkowe właściwości wypełniające

Merit 30 to półmatowy, chemoutwardzalny lakier o wysokiej zawartości części stałych.  Lakier charakteryzuje się wyśmienitymi właściwościami wypełniającymi, a lakierowane powierzchnie wyglądają absolutnie wyjątkowo.  Merit 30 może być aplikowany natryskiem - ręcznym lub automatycznym oraz poprzez polewanie kurtynowe.

Merit 30 - produkt z certfikatem MED

Marit 30 posiada certyfikat  MED (Marine Equipment Directive) nr VTT-C-11165-15-14 dopuszczajacy do malowania powierzchni wewnątrz jednostek pływających.


Merit 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
03.11.2015

Merit 30

 
Merit 30
MED
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS

Półmatowy lakier ogólnego stosowania o dobrych właściwościach wypełniających.


Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych podobnych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr VTT-C-11165-15-14, dopuszczający do malowania wnętrz jednostek pływających.
Kolory Transparentny
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasa emisji materiału budowlanego MED
Klasyfikacja emisji Poziom emisji dla tego produktu spełnia wymagania klasyfikacji E1 dla materiałów do obróbki powierzchni. produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i zawartość formaldehydu w powietrzu jest niższa niż 0,124 mg/m3.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

               suchej

mokrej

 

40 - 50 µm

80 - 100 g/m2

10 - 12 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.


Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 2703
Utwardzacz 10 cz. obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godz.
Czasy schnięcia

(80 - 100 g/m2)

+ 23 ºC

+ 50 ºC

Suchość dotykowa, po

            20 - 30 min

            10 - 15min

Suchość do szlifowania, po

3 - 4 godz.

30 - 40 min

Suchość do składowania, po

24 godz.

60 - 70 min


Temperatura składowania poniżej 35˚C.


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 49 ± 2% obj.
56 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 005 2703

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Surowe powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 400.
Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie Merit Sanding, Merit 20, Merit 30, Merit 80.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1033 lub 1027.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj. do uzyskania lepkości 20 - 45s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011" – 0,015", ciśnienie 100 – 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 45s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011" – 0,015", ciśnienie 40 - 140 bar.
Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 45s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. Utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości. W przypadku gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1033 lub 1027.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 460 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcieńczonej 20% obj.) wynosi 520 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć