Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Merit Jahti 20

Jednoskładnikowy, uretanowo-alkidowy, półmatowy lakier do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Lakier ogólnego stosowania

Merit Jahti 20 to jednoskładnikowy, łatwy do stosowania lakier ogólnego stosowania na powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: drzwi, okna, stoły, itp.  Lakier jest równiez rekomendowany do zabezpieczania drewnianych podłóg oraz łodzi.

Wyśmienita odporność na chemikalia

Merit Jahti 20 charakteryzuje się wyśmienitą odpornością na chemikalia oraz na ścieranie.  Jest odporny na działanie zwykłych środków czyszczących, zg. z SFS 3755.  Produkt zawiera również środek chroniący przed promieniami UV.


Merit Jahti 20 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
07.11.2017

Merit Jahti 20

 
Merit-Jahti20
RODZAJ Jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy.
OPIS Powierzchnie drewniane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania łodzi, posadzek, drzwi, okien i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Doskonała odporność na ścieranie.
• Zawiera filtry UV.
• Znakomita odporność na wszystkie detergenty ogólnego zastosowania, według normy SFS 3755.
• Dobra wytrzymałość na rozpuszczalniki: benzyna, terpentyna, benzyna lakowa oraz skażony spirytus. Ograniczona odporność na agresywne rozpuszczalniki takie jak toluen i jego mieszaniny.
• Odporny na oleje i tłuszcze smarowe, zwierzęce oraz roślinne.
Kolory Bezbarwny
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczone)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 - 40 µm

70 – 90 g/m2

10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.


Rozcieńczalnik 1050
Nakładanie

Pędzel, natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.

Żywotność mieszanki (+23°C) Do gruntowania przy użyciu pędzla nowych, niemalowanych powierzchni, lakier rozcieńczyć ok. 20-40% rozcieńczalnikiem Thinner 1050. Pędzlem nakładać lakier równomiernie cienkimi warstwami do 2 - 3 razy. W razie konieczności, przy nakładaniu warstwy wierzchniej, rozcieńczyć lakier w granicach 0 - 20%. Powierzchnie wcześniej malowane pokrywać nierozcieńczonym lub słabo rozcieńczonym lakierem w 1 - 2 warstwach. Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnie lekko przeszlifować papierem ściernym P240 - 600.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0 -25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"-0,013", ciśnienie 40-100 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Czasy schnięcia

70 - 90 g/m2

+ 23°C

Suchość dotykowa, po

3 – 4 godz.

Suchość do szlifowania, po

6 – 7 godz.

Kolejne malowanie, po

24 godz.


Pełne utwardzenie i osiągnięcie właściwości wytrzymałościowych po ok. 2 tygodniach.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 44 ± 2% wag.
52 ± 2% obj.
Gęstość 0.9 kg/l
Kod produktu 005 0090

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha; wilgotność tarcicy musi wynosić poniżej 20%.
Podczas nakładania i schnięcia temperatura otoczenia musi wynosić min. + 5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Nie należy lakierować powierzchni w pełnym słońcu oraz podczas zimnej i wilgotnej pogody. Porę malowania dostosować czasowo, aby lakier miał wystarczająco dużo czasu na wyschniecie przed wystąpieniem wieczornej rosy.
Przygotowanie Nowe powierzchnie niemalowane:
Usunąć kurz i zanieczyszczenia z powierzchni.
Powierzchnie na zewnątrz: zagruntować Pinja Priming Oil.
Okleiny: zmyć rozcieńczalnikiem Thinner 1050.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Powierzchnie zmyć detergentem Tikkurila Maalipesu, a następnie dokładnie spłukać wodą.
Luźno przylegający, stary lakier usunąć skrobakiem. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym P240-600 i odkurzyć po szlifowaniu.
Gruntowanie Pinja Priming Oil, Merit Jahti 20, Merit Jahti 80.

Uwaga! W zastosowaniu zewnętrznym jako pierwszą warstwę lakieru zawsze stosować rozcieńczony Merit Jahti 80.
Nakładanie Przy gruntowaniu nowych powierzchni malowanych pędzlem lakier rozcieńczyć ok. 20-40% rozcieńczalnikiem Thinner 1050. Pędzlem nakładać lakier równomiernie cienkimi warstwami do 2 - 3 razy. W razie konieczności, przy nakładaniu warstwy wierzchniej, rozcieńczyć lakier w granicach 0 - 20%. Powierzchnie wcześniej malowane pokrywać nierozcieńczonym lub słabo rozcieńczonym lakierem w 1 - 2 warstwach. Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnie lekko przeszlifować papierem ściernym P240 - 600.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0 -25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"-0,013", ciśnienie 40-100 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Rozcieńczyć lakier rozcieńczalnikiem Thinner 1050 do uzyskania wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1050.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Części Organicznych wynosi 440 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 500 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć