Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Merit Jahti 20

Jednoskładnikowy, uretanowo-alkidowy, półmatowy lakier do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

The paint is solvent-borneTool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Lakier ogólnego stosowania

Merit Jahti 20 to jednoskładnikowy, łatwy do stosowania lakier ogólnego stosowania na powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: drzwi, okna, stoły, itp.  Lakier jest równiez rekomendowany do zabezpieczania drewnianych podłóg oraz łodzi.

Wyśmienita odporność na chemikalia

Merit Jahti 20 charakteryzuje się wyśmienitą odpornością na chemikalia oraz na ścieranie.  Jest odporny na działanie zwykłych środków czyszczących, zg. z SFS 3755.  Produkt zawiera również środek chroniący przed promieniami UV.


Merit Jahti 20 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
29.10.2015

Merit Jahti 20

 
Merit Jahti 20
RODZAJ -
OPIS Powierzchnie drewniane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania łodzi, podłóg, drzwi, okien i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo dobra odporność na ścieranie. Bardzo dobra odporność na wszystkie zwykłe środki czyszczące, SFS 3755. Dobra odporność na działanie rozpuszczalników takich jak: benzyna, terpentyna, benzyna lakowa i spirytus skażony metanolem. Ograniczona odporność na agresywne rozpuszczalniki takie jak toluen i jego mieszaniny. Odporny na oleje i tłuszcze smarowe, zwierzęce oraz roślinne.
Kolory Bezbarwny
Stopień połysku Półmat i Połyskowy
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124mg/m3
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczone)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 - 40 µm

70 – 90 g/m2

10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.


Rozcieńczalnik 1050
Nakładanie

Pędzel, natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.

Żywotność mieszanki (+23°C) Przy gruntowaniu nowych powierzchni niemalowanych pędzlem lakier rozcieńczyć ok. 20-40% rozcieńczalnikiem Thinner 1050. Pędzlem nakładać lakier równomiernie cienkimi warstwami do 2 - 3 razy. W razie konieczności, przy nakładaniu warstwy wierzchniej, rozcieńczyć lakier w granicach 0 - 20%. Powierzchnie wcześniej malowane pokrywać nierozcieńczonym lub słabo rozcieńczonym lakierem w 1 - 2 warstwach. Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnie lekko przeszlifować papierem ściernym P240 - 600.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0 -25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"-0,013", ciśnienie 40-100 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Czasy schnięcia

70 - 90 g/m2

+ 23°C

Suchość dotykowa, po

3 – 4 godz.

Suchość do szlifowania, po

6 – 7 godz.

Kolejne malowanie, po

24 godz.

Zawartość części stałych 44 ± 2% wag.
52 ± 2% obj.
Gęstość 0.9 kg/l
Kod produktu 005 0090

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha (zawartość wilgoci w drewnie max 20%). Podczas malowania i schnięcia temperatura otoczenia musi być powyżej 5 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %. Nie lakierować w pełnym słońcu oraz w trakcie zimnej i wilgotnej pogody. Tak wybrać porę malowania, aby lakier miał wystarczająco czasu na wyschniecie przed wystąpieniem wieczornego orosienia.
Przygotowanie Powierzchnie niemalowane: Usunąć kurz i bród.
Powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń: zagruntować olejem gruntującym Valtti Base Priming Oil.
Okleiny:zmyć rozcieńczalnikiem Thinner 1050

Powierzchnie wcześniej malowane: Powierzchnię zmyć detergentem MAALIPESU, następnie dokładnie spłukać wodą. Luźno przylegający stary lakier usunąć skrobakiem. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym, odkurzyć po szlifowaniu.
Powłoka Merit Jahti 20, Merit Jahti 80 i Valtti Base Priming Oil.
Uwaga powierzchnie zewnętrzne gruntować zawsze rozcieńczonym Merit Jahti 80.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowanie. Rozcieńczyć lakier rozcieńczalnikiem Thinner 1050 do uzyskania wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1050
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Części Organicznych wynosi 440 g/litr.
Maksymalna zawartość VOC w gotowym do użycia lakierze (rozcieńczonym 20 % obj.) wynosi 500 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć