Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Merit Sanding

Jednoskładnikowy, chemoutwardzalny lakier podkładowy.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Szybkoschnący lakier podkładowy

Merit Sanding to jednoskładnikowy, szybkoschnący lakier podkładowy charakteryzujący się bardzo dobrą szlifowalnością.  Lakier jest łatwy w użyciu.

Chroni przed promieniami UV

Merit Sanding zawiera środek chroniący przed promieniami UV.  Lakier trwale zabezpiecza naturalne, jasne kolory drewna.Merit Sanding może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
03.11.2015

Merit Sanding

 
Merit Sanding
RODZAJ Jednoskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS

Szybkoschnący lakier do gruntowania, łatwy do szlifowania.  Pozwala na zachowanie naturalnego koloru drewna.

Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mebli, drzwi i innych podobnych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych. Zawiera filtry UV.
Kolory Bezbarwny.
Stopień połysku Mat
Klasyfikacja emisji Poziom emisji dla tego produktu spełnia wymagania klasyfikacji E1 dla materiałów do obróbki powierzchni. Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i zawartość formaldehydu w powietrzu jest niższa niż 0,124 mg/m3.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

20 - 25  µm

100 - 125 g/m2

8 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1033 i 1035
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

(110 - 120 g/m2)

+25 ºC

+50 ºC

Suchość dotykowa, po

           20 - 30 min.

          10 - 15 min.

Suchość do szlifowania, po

2 - 3 godz.

20 - 25 min.


Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i warunków wentylacji.

 


Zawartość części stałych 21 ± 2% obj.
33 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 005 2722

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny należy przeszlifować papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie uprzednio lakierowane przeszlifować papierem ściernym P240 - 400. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.

Gruntowanie Merit 20, Merit 30, Merit 80,Merit Topas 25 i Merit Rubin 25.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 0 - 20% obj. do uzyskania lepkości 20 - 40s (DIN4). Zalecana dysza: 0.011" - 0.015", ciśnienie 100 - 140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 40s (DIN4). Zalecana dysza: 0.011" - 0.015", ciśnienie 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 2 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 40s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1033 lub 1035.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.Czyszczenie narzędzi Thinner 1033 lub Thinner 1035.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 640 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcieńczonej 20% obj.) wynosi 670 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć