Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Merit Topas 10

Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Lakier szybkoschnący

Merit Topas 10 to dwuskładnikowy, szybkoschnący lakier, którego proces schnięcia jest o ok. 20-30% krótszy w porównaniu do standardowych lakierów z linii Merit.  Oznacza to większe zdolności produkcyjne, bowiem polakierowanie elementy są znacznie szybciej gotowe do szlifowania i składowania.

Dobre właściwości wypełniające

Wszystkie lakiery Merit Topas posiadają dobre właściwości wypełniające.  Dodatkowo, produkty te nie zawierają rozpuszczalników aromatycznych, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska i użytkownika.


Merit Topas 10 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
07.08.2017

Merit Topas 10

 
Merit Topas 10
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS Szybkoschnący lakier o dobrych właściwościach wypełniających.
Przykłady zastosowania Przeznaczony do malowania mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.
Stopień połysku Mat
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

              mokrej

                suchej

 

80 - 100 g/m2

30 - 35 µm

10 - 12 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni

Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Stosunek mieszania Lakier 100 części objętościowo 005 2794
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem, natrysk konwencjonalny i polewanie kurtynowe.
Żywotność mieszanki (+23°C) 3 dni.
Czasy schnięcia

 80 - 100 g/m2

+ 23°C

+ 50°C

Suchość dotykowa

      20 - 30 min.

      10 - 15 min.

Suchość do szlifowania, po

2 - 3 godz.

20 - 30 min.

Suchość do pakowania, po

24 godz.

35 - 50 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 36% ± 2% obj.
44% ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 005 2794

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie
powinna wynosić poniżej 18%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi wynosić powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Zaleca się suszenie produktu na linii suszarniczej.
Przygotowanie Usunąć kurz, luźne części i inne zanieczyszczenia z powierzchni. Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240-600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie Merit Sanding i Merit Topas 10.
Lakierowanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć do około 5-20%, do uzyskania lepkości 20-30s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"-0,013", ciśnienie 100-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20%, do uzyskania
lepkości 20-30s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"-0,013", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 5-20%, do uzyskania lepkości 20-30s (DIN4). Zalecana dysza: 1,0-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Dla polewania kurtynowego produkt rozcieńczyć do około 0-10% obj., do uzyskania lepkości 40-50s (DIN4). Należy unikać zbyt wysokiego ciśnienia pompowania i prędkości przepływu.
Mieszanie składników Najpierw dokładnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę(odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym.
Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne utwardzanie i osłabienie własności powłoki.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników, lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.

W przypadku gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 550 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 590 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć