Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Merit Topas 25

Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Lakier szybkoschnący

Merit Topas 25 to dwuskładnikowy, szybkoschnący lakier, którego proces schnięcia jest o ok. 20-30% krótszy w porównaniu do standardowych lakierów z linii Merit.  Oznacza to bardziej wydajny cykl produkcyjny, bowiem polakierowanie elementy są znacznie szybciej gotowe do szlifowania i składowania.

Dobre właściwości wypełniające

Wszystkie lakiery Merit Topas posiadają dobre właściwości wypełniające.  Dodatkowo, produkty te nie zawierają rozpuszczalników aromatycznych, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska i użytkownika.


Merit Topas 25 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
23.03.2016

Merit Topas 25

 
Merit Topas 25
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS

Szybkoschnący lakier o dobrych właściwościach wypełniających przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.  Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych podobnych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i zawartość formaldehydu w powietrzu jest niższa niż 0,124 mg/m3.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

               suchej

mokrej

 

30 - 40 µm

80 - 100 g/m2

9 - 12 m2/l


Wydajność Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz
od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 2793
Utwardzacz 10 cz. obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, hydrodynamiczny wspomagany i natrysk pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 3 dni
Czasy schnięcia

(80 - 100 g/m2)

+23 ºC

+50 ºC

Suchość dotykowa, po

20 - 30 min

10 - 15 min

Suchość do szlifowania, po

2 - 3 godz. min

20 - 25 min

Suchość do pakowania, po

              24 godz.

            30 - 40 min


Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 36% ± 2% obj.
Ok. 44% ± 2% wag.
Gęstość 1.0 kg/litr
Kod produktu 005 2793

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Surowe powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.

Gruntowanie Merit Sealer, Merit Sanding, Merit Topas 25.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1035 lub 1058.
Lakierowanie Aplikacja (+ 23ºC)

Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj. do uzyskania lepkości 20–30 s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"–0,013", ciśnienie 100–160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 20–30 s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"–0,013", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 20–30 s (DIN4). Zalecana dysza: 1,0–1,8 mm, ciśnienie 2-3 bar.Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1035 lub 1058. Przy polewaniu kurtynowym produkt nie wymaga rozcieńczenia.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
W przypadku gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 550 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) wynosi 590 g/litr

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć