Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Merit Zircon Extra 25

Jednoskładnikowy, chemoutwardzalny lakier do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowy

Jednoskładnikowy lakier, łatwy do stosowania

Merit Zircon Extra 25 to wysokiej jakości lakier zastępujący dawniej produkowane lakiery nitrocelulozowe.  W porównaniu do lakierów nitro charakteryzuje się wyższą zawartością części stałych oraz znacznie lepszą odpornością na chemikalia.

 Podkład lub lakier nawierzchniowy

Merit Zircon Extra 25 jest lakierem uniwersalnym charakteryzującym się dobrą szlifowalnością.  Może być stosowany zarówno jako lakier podkładowy jak i nawierzchniowy. 


Merit Zircon Extra 25 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
25.11.2015

Merit Zircon Extra 25

 
Merit Zircon Extra 25
RODZAJ Jednoskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS -
Przykłady zastosowania Zalecany do gruntowania i lakierowania nawierzchniowego mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnący lakier ogólnego zastosowania niezawierający rozpuszczalników aromatycznych.
Łatwy do szlifowania.
Niska zawartość formaldehydu.

Kolory Transparentny.
Karty kolorów 17 – 22 DIN 67530, ISO 2813/60° (005 2717)
Stopień połysku Połyskowy
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność 8 m2/l (30 µm na sucho).
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1033, 1035 i 1058
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny,
Natrysk hydrodynamiczny wspomagany,
Natrysk konwencjonalny,
Polewanie kurtynowe.
Żywotność mieszanki (+23°C) 12 miesięcy.
Czasy schnięcia

 

+23 °C
(temperatura pokojowa)

+50 °C
(temperatura wygrzania w piecu)

Suchość do szlifowania, po

60 min.

30 min.

Suchość do składowania, po

2 ½ godz.

50 min.

 

Czas potrzebny na odparowanie rozpuszczalnika tzw. flash off wynosi 3 - 5 minut. Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji. Temperatura składowania poniżej +35°C. Utwardzanie IR nie jest zalecane.
Zawartość części stałych Ok. 26% obj.
Ok. 34% wag.
Gęstość 0.95 kg/l.
Kod produktu 005 2717.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi byc sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej +18 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Drewniane powierzchnie przeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane przeszlifować papierem o granulacji P240 - 320. Wszystkie powierzchnie należy odkurzyć po szlifowaniu.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny: aplikacja przy lepkości 30 - 50s (DIN4) i rozcieńczeniu w granicach 5 - 20% obj. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0.011" - 0,015", ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Natrysk hydrodynamiczny wspomagany: aplikacja przy lepkości 30 - 50s (DIN4) i rozcieńczeniu w granicach 5 - 20% obj. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0.011" - 0.015", ciśnienie w dyszy 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylające w granicach 1 - 3 bar. Kat natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Natrysk konwencjonalny: aplikacja przy lepkości 30 - 60s (DIN4) i rozcieńczeniu w granicach 0 - 20% obj. Dysza urządzenia konwencjonalnego o średnicy 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.

Polewanie kurtynowe: aplikacja przy lepkości 35 - 55s (DIN4) i rozcieńczeniu w granicach 5 - 15% obj. Unikać wysokiego ciśnienia oraz wysokiej prędkości przepływu.
Powłoka gruntująca Merit Zircon Extra 25.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1058, 1059, 1033 lub 1035.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 640 g/l (rozcień. 20% obj.).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć