Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novicryl Clear ST 30

Dwuskładnikowy, półmatowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy na powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: natrysk

Podkład lub nawierzchnia

Novicryl Clear ST 30 to lakier poliuretanowy, który może być stosowany zarówno jako lakier gruntujący jak i lakier nawierzchniowy. Zalecany do mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych. 

Lakier łatwy w nakładaniu

Lakier Novicryl Clear ST 30 jest łatwy do nakładania natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym lub hydrodynamicznym ze wspomaganiem powietrza.  Posiada również bardzo dobre właściwości wypełniające.


Novicryl Clear ST 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
-

Novicryl Clear ST 30

 
Novicryl-Clear-ST-30
RODZAJ Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier do drewna.
OPIS

Przeźroczysty, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do wszystkich rodzajów drewna.

Łatwy w nakładaniu; bardzo dobre właściwości wypełniające.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt może być stosowany jako lakier gruntujący oraz jako lakier nawierzchniowy.
Kolory Bezbarwny.
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5799
Utwardzacz 10 cz. obj. 007 1267
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Polewanie kurtynowe

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 12 godzin
Czasy schnięcia

 

             23 ˚C                      50 ˚

Nakładanie następnej warstwy

             2 - 4 h                      1- 2 h


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Lakier – 21 % wag., mieszanina - 24 % wag.
Gęstość 0.93 kg/l
Kod produktu 005 5799

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 10 % obj. utwardzacza 007 1267 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 18 – 25 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 700 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 721 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć