Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novipur 100

Dwuskładnikowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa o wysokim połysku

Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Bardzo twarda, połyskowa powłoka

Novipur 100 to poliuetanowa farba nawierzchniowa o wysokim połysku.  Tworzy wysokiej jakości, bardzo twardą powłokę odporną na zarysowania i chemikalia.  Zalecana do malowania mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych. 

Bogata kolorystyka

Farba Novipur 100 może być barwiona w systemie mieszalnikowym na niezliczoną ilość kolorów. 


OPIS PRODUKTU
30.11.2015

Novipur 100

 
Novipur-100
RODZAJ Dwuskładnikowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa o wysokim połysku.
OPIS -
Przykłady zastosowania Przeznaczona do malowania wysokiej jakości mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo trwała i odporna na zarysowania powłoka nawierzchniowa.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

45 - 55 µm

100 - 120 g/m2

8 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godzin.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m2

+ 23°C

+ 50°C

Suchość dotykowa, po

2 - 3 godz.

1 - 2 godz.

Suchość do składowania, po

10 - 24 godz.

3 - 4 godz.

Suchość do pakowania, po

1 - 2 dni

6 - 8 godz.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych 47 ± 2% obj., mieszanina 43 ± 2% obj. (baza TAL)
48 ± 2% obj., mieszanina 44 ± 2% obj. (baza TCL)

61 ± 2% wag., mieszanina 55 ± 2% wag. (baza TAL)
63 ± 2% wag., mieszanina 56 ± 2% wag. (baza TCL)
Gęstość 1,3 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi byc sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia, temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane zeszlifowac papierem ściernym o granulacji P600 - 1000. Usunąć pył i wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu.

Wyższy stopień połysku można osiągnąć nakładając NOVIPUR 100 w 2 warstwach oraz szlifując powierzchnię w międzywarstwie za pomocą papieru ściernego o granulacji P1000-2000 przed nałożeniem drugiej warstwy.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 15-30%, do uzyskania lepkości 18-30s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009" - 0,013", ciśnienie 80 - 160 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 2-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 15-30%, do uzyskania lepkości 18-30s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.
Powłoka gruntująca Diccodur Primer i Novipur Primer HSB.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Dodać 50% obj. utwardzacza Hardener 007 1250 lub 007 1274. Rozcieńczać do wymaganej lepkości przy użyciu rozcieńczalnika Thinner 1069, 1068 lub 1062.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1069, 1068, 1062.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 470 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 580 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć