Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novipur 30

Dwuskładnikowa, półmatowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa na powierzchnie drewniane i drewnopochodne wewnątrz pomieszczeń.

Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Bardzo twarda powłoka odporna na zarysowania

Novipur 30 tworzy wysokiej jakości, bardzo twardą, półmatową powłokę odporną na zarysowania i środki chemiczne.  Zalecana do malowania mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych. 

Bogata kolorystyka

Farba Novipur 30 może być barwiona w systemie mieszalnikowym na niezliczoną ilość kolorów. 


Farba Novipur 30 może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
28.10.2013

Novipur 30

 
Novipur-30
RODZAJ Dwuskładnikowa, półmatowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa.
OPIS

Wysokiej jakości, bardzo twarda i odporna na zarysowania powłoka nawierzchniowa.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nadaje się tylko do użytku przemysłowego wg. Dyrektywy 1999/13/EC.
Karty kolorów Kolorystyka wg. systemu barwienia TEMASPEED PREMIUM.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

 45 - 55 µm 

100 - 120 g/m2

8 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników m.in. metody aplikacji, warunków nakładania,

kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Stosunek mieszania Farba 100 cz. obj. seria 588
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1250 (utwardzacz alifatyczny)
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1278 (utwardzacz aromatyczny)

Uwaga: W zależności od warunków podczas schnięcia, utwardzacz 007 1250 może powodować zwiększenie stopnia połysku farby.
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 3 godziny.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m2

+ 23 ºC

        + 50 ºC

Suchość dotykowa

                 1 -2 h

        0,5 - 1 h

Składowanie w stosy

                4 - 6 h

           2 -3 h

Suche do pakowania

 1 - 2 dni

          6 - 8 h


Układanie wyschniętych elementów w stosy w temperaturze do +35ºC.
Czasy schnięcia i utwardzania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 57 ± 2% wag., mieszanina 53 ± 2% wag. (baza TAL)
58 ± 2% wag., mieszanina 54 ± 2% wag. (baza TCL)

40 ± 2% wag., mieszanina 39 ± 2% wag. (baza TAL)
41 ± 2% wag., mieszanina 40 ± 2% wag. (baza TCL)
Gęstość 1.3 kg/litr.
Kod produktu seria 588

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i schnięcia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150-240.
Powierzchnie zagruntowane: Zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240-400. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu.
Rozcieńczanie Thinner 1069 (standardowy).
Thinner 1068 (wolny).
Powłoka gruntująca DICCODUR PRIMER, NOVIPUR PRIMER HSB.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego (airless) produkt rozcieńczyć około 10 - 20% obj., do uzyskania lepkości 15 - 25s (DIN 4). Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", ciśnienie 80 - 140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego (airmix) produkt rozcieńczyć około 10 - 20% obj. do uzyskania lepkości 15 - 25s (DIN 4). Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1 - 3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku konwencjonalnego (kubkowego) produkt rozcieńczyć około 10 - 20% obj., do uzyskania lepkości 15 - 25s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia do natrysku: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Dodać 50% obj. utwardzacza 007 1250 (alifatyczny) lub 007 1278. i ponownie dobrze wymieszać. Rozcieńczać do uzyskania wymaganej lepkości przy użyciu rozcieńczalnika Thinner 1069, Thinner 1068 oraz Thinner 1062.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1069 (standardowy), 1068 (wolny) lub 1062 (wolny).
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 530 g/l/ produktu.
Max. zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego do 20% objetości) 590 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą sie na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć