Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novipur Clear HS 100

Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Trwała powierzchnia o wysokim połysku

Novipur Clear HS 100 to poliuretanowy lakier nawierzchniowy o wysokim połysku.  Tworzy bardzo twardą powłokę i w związku z tym wykazuje wysoką odporność na środki chemiczne  i zarysowania.  Może być  stosowany do mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych. 

Łatwa aplikacja

Lakier Novipur Clear HS 100 jest łatwy do nakładania natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym lub hydrodynamicznym ze wspomaganiem powietrza.


Novipur Clear HS 100 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
07.11.2017

Novipur Clear HS 100

 
Novipur-Clear-HS-100
RODZAJ Dwuskładnikowy, wysokopołyskowy lakier poliuretanowy.
OPIS Wysokopołyskowy lakier poliuretanowy do wszystkich typów drewna.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Łatwy w aplikacji i bardzo trwały lakier o dobrych właściwościach wypełniających.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów
Stopień połysku Wysoki połysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony

     Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

100 - 150 g/m2

50 - 75 µm

7 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5793
Utwardzacz 100 cz. obj. 007 1263
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny wspomagany i natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 15 godzin.
Czasy schnięcia

 100 - 120 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Ponowne malowanie, po

6 - 8 godz.

4 - 6 godz.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2% wag.
57 ± 2% obj.
Gęstość 0.98 kg/l
Kod produktu 005 5793

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej
i lakieru musi wynosić co najmniej +18°C, wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Do osiągnięcia optymalnych rezultatów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Szlifowanie pomiędzy gruntem, a warstwą nawierzchniową może być wykonane papierem ściernym P320 – 600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0-10% obj., do uzyskania lepkości 15-20s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"–0,011", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0-10% obj., do uzyskania lepkości 15-20s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4–1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka gruntująca Novipur Sealer HS i Novipur Sealer Tix.
Mieszanie składników Najpierw należy osobno wymieszać bazę i utwardzacz. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać odpowiednią proporcję bazy i utwardzacza. Do mieszania używać mieszadła mechanicznego. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1069 lub Thinner 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 430 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 592 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu, które dostępne są na życzenie Klienta. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć