Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novipur Clear HS 100

Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Tool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l

Trwała powierzchnia o wysokim połysku

Novipur Clear HS 100 to poliuretanowy lakier nawierzchniowy o wysokim połysku.  Tworzy bardzo twardą powłokę i w związku z tym wykazuje wysoką odporność na środki chemiczne  i zarysowania.  Może być  stosowany do mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych. 

Łatwa aplikacja

Lakier Novipur Clear HS 100 jest łatwy do nakładania natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym lub hydrodynamicznym ze wspomaganiem powietrza.


Novipur Clear HS 100 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
-

Novipur Clear HS 100

 
Novipur-Clear-HS-100
RODZAJ Dwuskładnikowy, wysokopołyskowy lakier poliuretanowy.
OPIS

Wysokopołyskowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy dla wszystkich rodzajów drewna.

Łatwy w nakładaniu; dobre właściwości wypełniające; tworzy bardzo twardą powłokę.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Karty kolorów Dicco Color i Akvi Color.
Stopień połysku Wysoki połysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

10 - 12 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5793
Utwardzacz 100 cz. obj. 007 1263 lub 007 1363
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 15 godzin
Czasy schnięcia

 

              23 ˚C             50 ˚C               

Nakładanie następnej warstwy

              6 – 8 h            4 – 6 h

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Lakier - 57 % wag., mieszanina – 50 % wag.
Gęstość 0.98 kg/l
Kod produktu 005 5793

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 100 % obj. utwardzacza 007 1263 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 20 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 430 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia lakierze (rozcieńczonym 20 % obj.) wynosi 592 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć