Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 
Narzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Uniwersalny lakier nawierzchniowy

Novipur Clear ST 30 to uniwersalny lakier nawierzchniowy do wszystkich rodzajów drewna, charakteryzujący się wyśmienitą odpornością na zarysowania oraz środki chemiczne. Może być  stosowany do mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych. 

Delikatna, przezroczysta powłoka

Półmatowy lakier Novipur Clear ST 30 tworzy powierzchnię delikatną w dotyku. Może być nakładany natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym lub hydrodynamicznym wspomaganym powietrzem.


Novipur Clear ST 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
-

Novipur Clear ST 30

 
Novipur-Clear-ST-30
RODZAJ Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier do drewna.
OPIS

Półpołyskowy, przezroczysty, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do wszystkich rodzajów drewna.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Karty kolorów Dicco Color i Akvi Color.
Stopień połysku Półpołysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

8 - 10 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5730
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1271 lub 007 1371
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Polewanie kurtynowe

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin.
Czasy schnięcia

 

             23˚C             50 ˚C                 

Nakładanie następnej warstwy

             6 - 8 h           4 -6 h

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.

Zawartość części stałych Lakier - 37 % wag., mieszanina – 32 % wag.
Gęstość 0.95 kg/l
Kod produktu 005 5730

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Powłoka gruntująca Novipur Sealer Tix i Novipur Sealer ST
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 50 % obj. utwardzacza 007 1271 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 25 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 600 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 681 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć