Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novipur Clear Tix 20

Dwuskładnikowy, półmatowy, tiksotropowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do stosowania na powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Aplikacja na powierzchnie pionowe

Novipur Clear Tix 20 to łatwy do nakładania, nawet na powierzchnie pionowe, nawierzchniowy lakier tiksotropowy.   Stosowany do mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych. 

Dobre właściwości wypełniające

Novipur Clear Tix 20 posiada dobre właściwości wypełniające i tworzy bardzo twardą powłokę.  Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna.


Novipur Clear Tix 20 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
-

Novipur Clear Tix 20

 
Novipur-Clear-Tix-20
RODZAJ Dwuskładnikowy, półmatowy, poliuretanowy lakier do drewna.
OPIS

Dwuskładnikowy, tiksotropowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do wszystkich rodzajów drewna.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Łatwy w nakładaniu; posiada dobre właściwości wypełniające; tworzy bardzo twardą powłokę.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Karty kolorów Dicco Color i Akvi Color.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

8 - 10 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5794
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1264
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Polewanie kurtynowe

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 7 godzin.
Czasy schnięcia

 

                     + 23˚C

Suchość dotykowa

                     15 min

Nakładanie następnej warstwy

                      6 - 8 h

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Lakier - 37 % wag., mieszanina 32 % wag.
Gęstość 0.97 kg/litr
Kod produktu 005 5794

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 50 % obj. utwardzacza 007 1264 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 25 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 620 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 673 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć