Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novipur Primer HSB

Dwuskładnikowa, poliuretanowa farba podkładowa do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Biały podkład do mebli z płyty MDF

Novipur Primer HSB to biała, poliuretanowa farba podkładowa o wysokiej zawartości części stałych do malowania elementów z płyt MDF oraz innych powierzchni drewnianych i drewnopodobnych.  

Dobre wypełnienie oraz szlifowalność

Novipur Primer HSB posiada dobre właściwości wypełniające i jest łatwy do szlifowania.   Idealny do gruntowania mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew.


Novipur Primer HSB może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
17.10.2013

Novipur Primer HSB

 
Novipur-Primer-HSB
RODZAJ Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy.
OPIS

Podkład poliuretanowy o wysokiej zawartości części stałych.  Odpowiedni w szczególności do pokrywania płyt MDF oraz innych powierzchni drewnianych i drewnopodobnych. 

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Łatwy w aplokacji, szybkoschnący, o dobrych właściwościach wypełniających.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Klasyfikacja emisji Produkt nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Stosunek mieszania Farba 100 cz. obj. 007 1583
Utwardzacz 35 cz. obj. 007 1265
Nakładanie

Metoda nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 - 10 % Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 - 10 % Rozcieńczalnik 1069

Polewanie przez polewanie

0 - 10 % Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 7 godzin.
Czasy schnięcia

(100 - 120 g/m2)

+23 ºC              

Suchość do szlifowania

    1 - 2 h                


Czas schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej
i wentylacji.
Zawartość części stałych 54 % wag.
Gęstość 1.42 kg/litr
Kod produktu 007 1583

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i podkładu musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Mieszanie składników Farbę należy dokładnie wymieszać. Dodać 35% obj. utwardzacza Hardener 007 1265 i ponownie dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1069.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1069 (standardowy)lub 1068 (wolny).
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 520 g/l produktu.
Maksymalna zawartość LZO, mieszaniny gotowej do użycia(rozcieńczonej do 20% obj.)699 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytyku profesjonalnego.
 
-


Wróć