Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novipur Sealer HS

Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier podkładowy do stosowania na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Lakier łatwy w aplikacji

Novipur Sealer HS to łatwy do nakładania poliuretanowy lakier gruntujący stosowany do malowania mebli, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych.   Produkt charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych.

Dobre właściwości wypełniające

Novipur Sealer HS posiada bardzo dobre właściwości wypełniające i jest łatwy do szlifowania.  Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna.


Novipur Sealer HS może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
-

Novipur Sealer HS

 
Novipur-Sealer-HS
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy z wysoką zawartością części stałych.
OPIS

Poliuretanowy lakier gruntujący z wysoka zawartością części stałych dla wszystkich rodzajów drewna.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Łatwy do nakładania; bardzo dobre właściwości wypełniające; łatwy do szlifowania.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Karty kolorów Dicco Color i Akvi Color.
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

10 - 12 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5779
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1261
lub 007 1361
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 10 % Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 10 % Rozcieńczalnik 1069

Polewanie kurtynowe

0 – 10 % Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godzin.
Czasy schnięcia

 

        23 ˚C               50 ˚C            

Suchość do szlifowania

       4 – 6 h             2 – 4 h

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Lakier – 53% wag., mieszanina - 47 % wag.
Gęstość 1.0 kg/l
Kod produktu 005 5779

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Powłoka nawierzchniowa Novipur Clear HS 100, Novipur Clear ST 30
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 50 % obj. utwardzacza 007 1261 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 20 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 470 g/litr lakieru.
Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia lakierze (rozcieńczonej 10 % obj.) wynosi 525 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charaktersytyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć