Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Novipur Sealer Tix

Dwuskładnikowy, tiksotropowy lakier poliuretanowy do stosowania na powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Pionowa aplikacja

Novipur Sealer Tix to łatwy do nakładania, nawet na powierzchnie pionowe, poliuretanowy lakier gruntujący.  Może być  stosowany do mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych. 

Dobre właściwości wypełniające

Novipur Sealer Tix posiada dobre właściwości wypełniające i jest łatwy do szlifowania.  Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna.


Novipur Sealer Tix może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
-

Novipur Sealer Tix

 
Novipur-Sealer-Tix
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy.
OPIS

Tiksotropowy, przezroczysty, poliuretanowy lakier gruntujący dla wszystkich rodzajów drewna.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Łatwy do nakładania, dobre właściwości wypełniające; łatwy do szlifowania.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Karty kolorów Dicco Color i Akvi Color.
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

10 – 12 m2/l (100 µm)

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5771
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1269 lub 007 1271 lub 007 1371
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 30 % Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 30 % Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godzin.
Czasy schnięcia

 

             23˚C              50 ˚C                 

Suchość do szlifowania

           1 – 3 h              1- 2 h

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Lakier – 48 % wag., mieszanina - 41 % wag.
Gęstość 0.99 kg/l
Kod produktu 005 5771

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Powłoka nawierzchniowa Novipur Clear ST 30, Novipur Clear Tix 20
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 50 % obj. utwardzacza 007 1269 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 25 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 575 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia lakierze (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 653 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć