Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinja Color Oil

Wodorozcieńczalna, półprzezroczysta bejca do drewna do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Szybkoschnąca bejca na elewacje drewniane

Pinja Color Oil to wodorozcieńczalna, szybkoschnąca bejca do drewna, która chroni powierzchnie przed wilgocią, promieniami UV i zabrudzeniami.  Zmniejsza podatność drewna na pękanie.

System barwienia Avatint

Bejca może być nakładana pędzlem, natryskiem oraz poprzez zanurzenie, polewanie oraz malowanie próżniowe.  Może być barwiona w systemie Avatint.


Bejca Pinja Color Oil może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
21.10.2013

Pinja Color Oil

 
Pinja-Color-Oil
RODZAJ Wodorozcieńczalny, półprzezroczysty olej do drewna.
OPIS Zabezpiecza powierzchnie drewniane przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami.  Opóźnia wnikanie wody, a tym samym ogranicza pękanie powierzchni drewna wywołane wilgocią.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania zewnętrznych powierzchni drewnianych, takich jak meble ogrodowe, drewninae tarasy, podesty.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Może być stosowany na drewnie poddanym obróbce termicznej.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Wszystkie odcienie karty kolorów Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes.
Barwienie w systemie AVATINT.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Wydajność

8- 12 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany.
Czasy schnięcia


+23 ºC

Suchość do przenoszenia

30 min


Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. 

Barwiony PINJA COLOR OIL wykazuje wydłużone schnięcie w porównaniu

z produktem bezbarwnym.


Zawartość części stałych Ok. 15% obj.
Ok. 15% wag.
Gęstość 1.0 kg/l (bezbarwny)
Kod produktu seria 439

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi byc sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać 19%. Podczas nakładania i schnięcia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i produktu musi byc powyżej +5ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Powierzchnie niemalowane: usunąć brud, kurz i inne zanieczyszczenia.
Bejcowanie Produkt jest gotowy do użycia. Dokładnie wymieszać przed rozpoczęciem aplikacji i powtarzać mieszanie cyklicznie podczas malowania, aby zapobiec ewentualnemu osadzaniu się barwników. Przy malowaniu podłoży typu drewniane tarasy, drewniane podesty, itp. zaleca się tylko pojedynczą aplikację.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego (airless) zalecana dysza 0,009" - 0,011", ciśnienie 80 - 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego (airmix) zalecana dysza: 0,009" - 0,011", ciśnienie 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1 - 3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 6 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdująca się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu. Tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć