Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinja Flex 30

Jednoskładnikowa, akrylowa farba wodorozcieńczalna do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.


Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l

Elastyczna farba na zewnętrzne drzwi i okna

Pinja Flex 30 to elastyczna, wodorozcieńczalna farba nawierzchniowa do malowania i ochrony drewnianej stolarki zewnętrznej.  Zabezpiecza powierzchnie drewniane przed deszczem, gradem, śniegiem i słońcem.

Szybkoschnąca farba akrylowa

Zastosowanie szybkoschnącej farby nawierzchniowej Pinja Flex 30 umożliwia szybkie sztaplowanie i dlatego produkt stosowany jest na szybkich liniach produkcyjnych.  Może być nakładany za pomocą natrysku konwencjonalnego, hydrodynamicznego oraz elektrostatycznego.


Farba Pinja Flex 30 może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
04.01.2006

Pinja Flex 30

 
Pinja Flex 30
RODZAJ Wodorozcieńczalna farba akrylowa.
OPIS

Szybkoschnąca, elastyczna farba do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania Drewniane framugi okienne i drzwi zewnętrzne.

DANE TECHNICZNE
Kolory Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE. Do zewnętrznego stosowania polecane są odcienie zgodne z kartą kolorów House Paint.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

warstwa mokra /pojedyncza teoretyczna grubość   warstwy suchej

 

 155 g/m2

50 µm

8 - 9 m2/l

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

lepkość handlowa

Natrysk hydrodynamiczny

lepkość handlowa

Powlekanie przez polewanie

lepkość handlowa

Natrysk elektrostatyczny

lepkość handlowa

Czasy schnięcia

(100 - 120 g/m2)

20 ºC

50 ºC

70 ºC

IRM

Suchość do szlifowania, po

1 h

30 min

15 min

1 - 2 min

Suchość do przenoszenia, po

4 h

3 h

2 h

2 min

Zawartość części stałych ok. 42% obj., 53% obj.
Gęstość 1.2 kg/litr.
Kod produktu seria 787

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Malowanie Farbę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Do natrysku farbę rozcieńczyć wodą w ilości 5 – 15%.
Czyszczenie narzędzi Woda
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 65 g/litr farby.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć