Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinja Flex Primer

Wodorozcieńczalna farba podkładowa do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l

Elastyczna, akrylowa farba podkładowa

Pinja Flex Primer  to szybkoschnąca, wodorozcieńczalna farba podkładowa.  Dzięki swoim właściwościom elastycznym może być stosowana do malowania stolarki zewnętrznej.

Łatwa do szlifowania

Pinja Flex Primer jest farbą łatwą do szlifowania i może być aplikowana za pomocą natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego oraz ze wspomaganiem powietrznym.


Podkład Pinja Flex Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
28.02.2007

Pinja Flex Primer

 
Pinja Flex Primer
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.
OPIS

Szybkoschnący, elastyczny grunt do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania Zalecany do malowania drewnianych framug okiennych i drzwi zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały TVT 0201.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Grunt nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu emisja formaldehydu do otoczenia nie występuje.
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób rozcieńczony  5% obj.)

Wydajność teoretyczna

warstwa mokra / pojedyncza

teoretyczna grubość warstwy suchej

 

 150 g/m2

40 µm

8 - 9 m2/l

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

Lepkość handlowa

Natrysk hydrodynamiczny

Lepkość handlowa

Powlekanie przez polewanie

Lepkość handlowa

Natrysk elektrostatyczny

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

 100 - 120 g/m2

20 ºC

50 ºC

Suchość do szlifowania, po

1 h

30 min

Suchość do przenoszenia, po

4 h

3 h

Zawartość części stałych ok. 35 % obj., 50 % wag.
Gęstość 1.3 kg/litr.
Przechowywanie 6 miesięcy (+ 23 ºC).
Kod produktu 006 5000

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i gruntu musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Malowanie Grunt dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Do natrysku grunt rozcieńczyć wodą w ilości 5 – 15%.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 60 g/litr farby.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 15% obj.) wynosi 70 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć