Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinja Pro

Wodorozcieńczalna farba do stosowania na powierzchnie znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń, takie jak panele lub drewniane okładziny elewacyjne.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Wyśmienita siła krycia

Pinja Pro to wodorozcieńczalna, akrylowo-alkidowa farba nawierzchniowa tworząca trwałą powłokę o wyśmienitych właściwościach kryjących.

Trwała ochrona

Pinja Pro dobrze chroni drewno przed wpływem czynników atmosferycznych oraz promieniami UV.


Farba Pinja Pro może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
20.09.2016

Pinja Pro

 
Pinja Pro
RODZAJ Wodorozcieńczalna farba do malowania powierzchni na zewnątrz.
OPIS

Farba nawierzchniowa do malowania okładzin i płyt drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.  Zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami.


Przykłady zastosowania Okładziny i płyty drewniane na zewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na warunki atmosferyczne.
Karty kolorów Barwienie w systemie AVATINT.
Karta kolorów: House Paint dla wyrobów na zewnątrz.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                        Zalecana grubość warstwy
                        (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

  120 - 160  g/m2

35 -50 µm

8 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany, natrysk konwencjonalny i automatyczna aplikacja na szczotkarkach.
Czasy schnięcia

120 - 160 g/m2

+ 23°C

+ 50 °C

Ponowne malowanie, po

2 - 4 godz.

1 - 2 godz.

 

Uwaga! Wydłużenie schnięcie ciemnych odcieni z bazy C.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 40 % obj. (baza A)
Ok. 37 % obj. (baza C)

Ok. 52 % wag. (baza A)
Ok. 44 % wag. (baza C)
Gęstość 1.3 kg / litr (baza A), 1.2 kg / litr (baza C)
Kod produktu seria 244

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnię należy oczyścić z brudu, kurzu i luźnych elementów. Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny.
Gruntowanie Pinja Pro Primer, Pinja Universal Primer i Pinja Pro.
Rozcieńczanie Woda.
Nakładanie Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać spienieniu podczas mieszania.

Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 0,013 – 0,015", ciśnienie 120 - 180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 0,013 – 0,015", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.

Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie przebarwień, szczególnie w okolicy sęków na wysokożywicznych gatunkach drewna oraz gatunkach zawierających taniny i garbniki.Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 20 g/litr.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Więcej informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć