Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinja Pro Primer

Wodorozcieńczalny podkład alkidowy do stosowania na zewnętrzne powierzchnie drewniane.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Farba gruntująca do okładzin zewnętrznych

Pinja Pro Primer to uniwersalny podkład wodorozcieńczalny stosowany do gruntowania tarcicy.

Elastyczny podkład alkidowy

Pinja Pro Primer zapewnia ochronę do 10 miesięcy bez potrzeby stosowania nawierzchni.   Może być pokrywany farbami nawierzchniowymi zarówno wodorozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi.


Podkład Pinja Pro Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
02.11.2017

Pinja Pro Primer

 
Pinja Pro Primer
RODZAJ Wodorozcieńczalny podkład alkidowy ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.
OPIS

Podkład ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy. Ekonomiczny grunt do okładzin. Elastyczny podkład alkidowy.  Daje dobrą 6 - 10-miesięczną ochronę. Może być stosowany pod farby wodorozcieńczalne i alkidowe.

Przykłady zastosowania Zalecany do gruntowania powierzchni zewnętrznych okładzin, płyt i desek.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały TVT 0301, czerwony tlenkowy TVT 2931 oraz karta kolorów House Paint.
Karty kolorów Karta kolorów House Paint. Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

(nierozcieńczony produkt)

   Wydajność teoretyczna

                mokrej

suchej

 

 135 g/m2

30 µm

9 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany (airmix) i nakładanie próżniowe.
Czasy schnięcia

(100 - 120 g/m2)

20 ºC

Suchość do przenoszenia, oddzielne elementy, po

6 - 12 h

Suchość do układania w stosach, po

24 h

IRM, po

3 - 8 min


UWAGA!  Wydłużone schnięcie ciemnych odcieni z bazy C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 23 % obj. (243 6001)
Ok. 19 % obj. (243 6003)
Ok. 23 % obj. (243 0301)

Ok. 37 % wag. (243 6001)
Ok. 26 % wag. (243 6003)
Ok. 37 % wag. (243 0301)

Gęstość 1.13 - 1.2 kg/litr
Kod produktu 243 seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 19%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 80%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnie należy oczyścić z brudu, kurzu i luźnych elementów. Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny.
Rozcieńczanie Woda.
Malowanie Produkt dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać spienieniu podczas mieszania.

Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 30-40s (DIN4). Zalecana dysza: 0,013"-0,015", ciśnienie 120-180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 30-40s (DIN4). Zalecana dysza: 0,013"-0,015", ciśnienie 40-140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Nakładanie próżniowe należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.

Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie przebarwień, szczególnie w okolicy sęków na wysokożywicznych gatunkach drewna oraz gatunkach zawierających taniny i garbniki.
Powłoka nawierzchniowa Wykończenie powierzchni przy użyciu wyrobów Pika-Teho, Vinha, Ultra lub Teho należy wykonać po 24 godz. od zagruntowania.

Wybór kolorystyki podkładu powinien współgrać z kolorem warstwy nawierzchniowej.

Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 8 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 8 g/litr.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć