Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinja Top

Wodorozcieńczalna, półprzezroczysta farba akrylowa do stosowania na powierzchnie drewniane na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Elastyczny film z wyśmienitą odpornością na warunki atmosferyczne

Pinja Top to produkt szczególnie odporny na surowe warunki klimatyczne panujące w Finlandii.  Tworzy elastyczny film, który chroni drewno przez cały rok.   Wodorozcieńczalna powłoka umożliwia   'oddychanie' drewna. 

Farba półprzezroczysta

Pinja Top to półprzezroczysta farba akrylowa.  Rekomendowana do malowania bali i drewnianych okładzin elewacyjnych - zachowuje naturalną strukturę drewna.


Farba Pinja Top może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
19.09.2013

Pinja Top

 
Pinja Top
RODZAJ Półmatowa, wodorozcieńczalna farba do malowania drewna na zewnątrz.
OPIS Spoiwem jest akryl z dodatkiem alkidu.   Szczególnie nadaje się do stosowania na przemysłowych liniach produkcyjnych. 
Przykłady zastosowania Np. okładziny i ramy okienne.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Zachowuje naturalną strukturę drewna. Tworzy wodoodporną warstwę, która chroni drewno.
Nie jest zalecana do malowania podłóg i tarasów drewnianych oraz innych powierzchni obciążonych mechanicznie podczas eksploatacji.
Karty kolorów Kolory z karty kolorów Tikkurila Wooden Facades.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

1 warstwa / na mokro

teoretyczna grubość warstwy suchej

 

 135 g/m2

30 µm

9 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, m.in. metody aplikacji, warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny bezpowietrzny (airless), natrysk hydrodynamiczny z osłoną powietrza (airmix), natrysk konwencjonalny, malowania próżniowe, malowanie pędzlem.
Żywotność mieszanki (+23°C) 12 miesięcy.
Czasy schnięcia

(100 - 120 g/m²)

23 ºC

Suchość do składowania w stosy

2 - 4 godz.


Uwaga! Wydłużone schnięcie ciemnych odcienie z bazy VC.

Czasy schnięcia i utwardzania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji
Zawartość części stałych ok. 35 % obj., 47 % by wag. (baza VVA)
ok. 33 % obj., 38 % by wag. (baza VC)
Gęstość 1.2 kg / litr (baza VVA), 1.1. kg/l (baza VC)
Kod produktu baza VVA - 247 6302 , baza VC 247 6303

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnie do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temoeratura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70 %.
Powłoka gruntująca PINJA PRO PRIMER, PINJA TOP, PINJA UNIVERSAL PRIMER

Obróbka Farbę przed użyciem wymieszać. Zapobiegać flotacji. W razie potrzeby rozcieńczać wodą do oczekiwanej lepkości.
Nakładanie Lepkość natrysku bezpowietrznego (airless) 30 - 40 s (DIN4) może być osiągnięta przy rozcieńczeniu około 0 - 2% obj. Zaleca się dyszę o średnicy 0.013" – 0.015" , ciśnieniem na dyszy 140 - 180 barów. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Lepkość natrysku bezpowietrznego wspomaganego (airmix) 30 - 40 s (DIN4) może być osiągnięta przy rozcieńczeniu około 0 - 2% obj. Zaleca się dyszę o średnicy 0.013" – 0.015" , ciśnieniem na dyszy 40 - 140 barów. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1 - 3 bary. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Lepkość natrysku konwencjonalnego 30 - 40 s (DIN4) może być osiągnięta przy rozcieńczeniu około 0 - 2% obj. Zaleca się dyszę o średnicy 1.6 - 2.0 mm przy ciśnieniu 2 - 3 barów.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 20 g/l.
Max. zawartość LZO farby gotowej do uzycia (rozcień. 10% obj.) 40 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.
 
-


Wróć