Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinja W-Oil

Wodorozcieńczalna, półprzezroczysta bejca do drewna barwiona w systemie mieszalnikowym.


Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Bejca w szerokiej gamie kolorystycznej

Pinja W-Oil to szybkoschnąca, wodorozcieńczalna bejca do drewna, która może występować w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej uzyskiwanej w mieszalnikowym systemie barwienia Akvi Tone.

Drewno miłe w dotyku

Pinja W-Oil wnika w strukturę drewna i tworzy miękką powłokę nawierzchniową chroniącą powierzchnię przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz zabrudzeniami zmniejszając w ten sposób podatność drewna na pękanie.


Bejca Pinja W-Oil może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
08.04.2009

Pinja W-Oil

 
Pinja-W-Oil
RODZAJ Wodorozcieńczalny, modyfikowany olej do drewna.
OPIS

Produkt szybkoschnący.  Chroni powierzchnię przed wilgocią, brudem i pleśnią, zapobiega sinieniu drewna.

Przykłady zastosowania Zalecany do impregnacji mebli, paneli, płyt i innych powierzchni w miejscach wilgotnych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Bezbarwny. Barwienie w systemie AKVI TONE oraz TEMASPEED FONTE.
Wydajność

10 – 14 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metody nakładania

Lepkość DIN4

Zanurzanie, polewanie i nakładanie pędzlem

Lepkość handlowa

Natrysk

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

 

            20˚C

              50˚C

Suchość do polerowania

       10 – 60 min

            1 – 10 min


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.

Zawartość części stałych Ok. 10 % obj., 11% wag.
Gęstość 1,0 kg / litr.
Przechowywanie 12 miesięcy.
Kod produktu 394 6909

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i oleju musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 40 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia oleju (rozcieńczonym 10 % obj.) wynosi 50 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć