Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 
Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
12
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l
Pinjalac HB TCX
Pinjalac HB TCX

Systemy powłok lakierniczych zabezpieczających okna i drzwi na zewnątrz pomieszczeń.

Pinjalac HB TCX

OPIS PRODUKTU
15.11.2017

Pinja Wood Stain

 
Pinja Wood Stain
RODZAJ Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna bejca do do zewnętrznych powierzchni drewnianych.
OPIS Chroni powierzchnie drewniane przed wilgocią, promieniami słonecznymi
i zanieczyszczeniami. Zmniejsza pękanie powierzchni drewnianych.
Przykłady zastosowania Stosowana do malowania ram okien drewnianych, drzwi wejściowych, paneli itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny. Barwienie w systemie AKVI TONE wg karty kolorów Tranluscent Wood Finishes.
Wydajność

 Zalecana grubość warstwy

(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

               mokrej

suchej

 

 80 g/m2

10 µm

12 - 14 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

 
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny, zanurzenie i aplikacja przez polewanie (flow coating).
Czasy schnięcia

 80 - 100 g/m2

+20 ºC

+50 ºC

Suchość do szlifowania, po

10 - 60 min

5 - 20 min


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 10% obj.
Ok. 11% wag.
Gęstość 1.0 kg/litr.
Kod produktu 314 6909 (baza TCW)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie musi wynosić poniżej 20%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Do osiągnięcia optymalnych rezultatów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu i luźnych części. Upewnić się, że powierzchnia jest wolna od grzybów i pleśni.
Rozcieńczanie Woda.
Nakładanie Produkt należy dokładnie wymieszać przed malowaniem. Unikać tworzenia się piany podczas mieszania. Produkt jest rekomendowany do użycia bez rozcieńczania, w razie konieczności rozcieńczyć wodą. Po rozcieńczeniu należy odstawić produkt na chwilę przed użyciem.

Przy natrysku hydrodynamicznym zalecana dysza 0,009” – 0,011", ciśnienie 80 - 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym wspomaganym zalecana dysza 0,009"-0,011", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar.

Przy natrysku konwencjonalnym zalecana dysza 1,0-1,4 mm, ciśnienie 1,5-3 bar.

Przy aplikacji zanurzeniowej i przez polewanie produkt jest gotowy do użycia.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury
i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.
Powłoka nawierzchniowa Pinja Wood Stain, Pinjalac HB, Pinja Flex Combi 25, Ultra Pro, Pinja Pro i Pinja Top.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 30 g/litr.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć