Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinjalac HB

Elastyczny, wodorozcieńczalny lakier akrylowy do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Elastyczna powłoka

Pinjalac HB charakteryzuje się dobrą elastycznością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych, dlatego produkt jest rekomendowany do stosowania na powierzchnie drewniane znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń.

Bardzo wyraźny i przezroczysty film

Pinjalac HB tworząc przezroczystą powłokę lakierową podkreślającą naturalny rysunek drewna.


Pinjalac HB TCX
Pinjalac HB TCX

Systemy powłok lakierniczych zabezpieczających okna i drzwi na zewnątrz pomieszczeń.

Pinjalac HB TCX

Pinjalac HB może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
06.11.2017

Pinjalac HB

 
Pinjalac HB
RODZAJ Wodorozcieńczalny lakier akrylowy charakteryzujący się dobrą odpornością na warunki zewnętrzne.
OPIS Elastyczny lakier przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania framug okiennych, drzwi frontowych i innych powierzchni drewnianych na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy bardzo transparentną powłokę.
Tiksotropowy i łatwy do natrysku
Karty kolorów Barwienie w systemie Akvi Tone.
Uwaga! Kolory w tonacjach bieli nie są zalecane do drewna o tendencji do przesączania żywic (np. dąb). Żywice drewna mogą wpłynąć na zmianę oryginalnego odcienia.

Stopień połysku: 30-40.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

     Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

120 - 160 g/m2

40 - 60 µm

8 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny i bezpowietrzny wspomagany.
Czasy schnięcia

 100 - 120 g/m2

+23°C

+50°C

Suchość do szlifowania, po

2 - 4 godz.

1 - 2 godz.

suchość całkowita, po

          24 - 48 godz.

              4 - 8 godz.

 

Temperatura do składowania poniżej +30 °C.


Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.

Zawartość części stałych 37 ± 2% obj.
39 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 485 - seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie
musi wynosić poniżej 18%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi wynosić powyżej +18°C, wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Do osiągnięcia optymalnych rezultatów wymagana jest dobra wentylacja.
Przygotowanie Powierzchnię należy oczyścić z brudu, kurzu i luźnych fragmentów. Upewnić się, że jest ona wolna od grzybów i pleśni. Powierzchnie drewniane zeszlifować papierem ściernym o
granulacji P150-240. Zagruntowana powierzchnia powinna być przeszlifowana papierem ściernym o granulacji P280-400. Usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie


Nakładanie Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Unikać tworzenia się piany.

Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 0-10%. Zalecana dysza do natrysku: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-10%. Zalecana dysza do natrysku: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury
i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.
Powłoka gruntująca Pinja Wood Stain.
Powłoka nawierzchniowa Pinjalac HB.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć