Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinjasol Color

Transparentna, gruntująca bejca do drewna do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

The paint is solvent-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Zmniejszona podatność drewna na pękanie

Pinjasol Color wnika głęboko w strukturę drewna i dlatego skutecznie chroni powierzchnię przed wilgocią, światłem słonecznym oraz zabrudzeniami i w konsekwencji ogranicza podatność powierzchni drewnianych na pękanie.

Szczególnie zalecana do twardych gatunków drewna

Pinjasol Color to bejca stosowana na różnego rodzaju powierzchnie drewniane znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń - szczególnie zalecana jest do twardych gatunków drewna, takich jak dąb, jesion, buk, itp. 


Bejca Pinjasol Color może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
19.11.2013

Pinjasol Color

 
Pinjasol Color
RODZAJ Przezroczysta, impregnująca bejca do drewna.
OPIS Chroni powierzchnię drewnianą przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami.  Redukuje pękanie powierzchni drewna.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania zewnętrznych powierzchni drewnianych, takich jak framugi okienne, drzwi wejściowe, płyty ścienne, domy z bali, itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Barwienie w systemie AVATINT. Możliwe jest wystąpienie zjawiska wytrącenia się na powierzchni drobnych grudek żywicy zawartej w kolorantach, należy w takim przypadku intensywnie wymieszać produkt mieszadłem mechanicznym.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Wydajność

8 - 10 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Rozcieńczalnik 1050
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, zanurzanie.
Czasy schnięcia


+ 20 ºC

Suchość do przenoszenia

6 - 12 h

Suchość do układania w stosy

24 hCzas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza

i warunków wentylacji.


Zawartość części stałych ok. 11 % obj., 14 % wag.
Gęstość 0.85 kg/l (bezbarwny)
Kod produktu seria 292

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Wilgotność tarcicy poniżej 20%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej +5ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
W miejscu aplikacji i schnięcia elementów zapewnić intensywną wentylację. W przypadku przeprowadzania apliakcji podłoża, które w przeszłości były pomalowane produktami innego rodzaju, zawsze przeprowadzić aplikację próbną. Tikkurila nie ponosi odpwoedzialności za efekt łączenia w systemie wymalowań wyrobów innych producentów.
Obróbka Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Po tej czynności produkt nadaje się do użytku.
Przygotowanie powierzchni Powierzchnie niemalowane: usunać brud, kurz i luźne części. Wymyć zagrzybione powierzchnie za pomocą detergentu Tikkurila Mould Removal lub Tehopesu Super Clean zgodnie z instrukcją producenta.
Nakładanie Do natrysku bezpowietrznego zalecana dysza: 0,013" - 0,015", ciśnienie 120 - 180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu. W razie konieczności rozcieńczyć do 10% rozcieńczalnikiem Thinner 1050.
Do zanurzania produkt można rozcieńczyć do 10% Thinner 1050.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1050.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 730 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO produktu gotowego do uzycia 730 g/l.
W przypadku rozcieńczania max. zawartość
740 g/l.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć