Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinjasol Color

Transparentna, gruntująca bejca do drewna do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Zmniejszona podatność drewna na pękanie

Pinjasol Color wnika głęboko w strukturę drewna i dlatego skutecznie chroni powierzchnię przed wilgocią, światłem słonecznym oraz zabrudzeniami i w konsekwencji ogranicza podatność powierzchni drewnianych na pękanie.

Szczególnie zalecana do twardych gatunków drewna

Pinjasol Color to bejca stosowana na różnego rodzaju powierzchnie drewniane znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń - szczególnie zalecana jest do twardych gatunków drewna, takich jak dąb, jesion, buk, itp. 


Bejca Pinjasol Color może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
19.11.2013

Pinjasol Color

 
Pinjasol Color
RODZAJ Przezroczysta, impregnująca bejca do drewna.
OPIS Chroni powierzchnię drewnianą przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami.  Redukuje pękanie powierzchni drewna.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania zewnętrznych powierzchni drewnianych, takich jak framugi okienne, drzwi wejściowe, płyty ścienne, domy z bali, itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Barwienie w systemie AVATINT. Możliwe jest wystąpienie zjawiska wytrącenia się na powierzchni drobnych grudek żywicy zawartej w kolorantach, należy w takim przypadku intensywnie wymieszać produkt mieszadłem mechanicznym.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Wydajność

8 - 10 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Rozcieńczalnik 1050
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, zanurzanie.
Czasy schnięcia


+ 20 ºC

Suchość do przenoszenia

6 - 12 h

Suchość do układania w stosy

24 hCzas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza

i warunków wentylacji.


Zawartość części stałych ok. 11 % obj., 14 % wag.
Gęstość 0.85 kg/l (bezbarwny)
Kod produktu seria 292

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Wilgotność tarcicy poniżej 20%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej +5ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
W miejscu aplikacji i schnięcia elementów zapewnić intensywną wentylację. W przypadku przeprowadzania apliakcji podłoża, które w przeszłości były pomalowane produktami innego rodzaju, zawsze przeprowadzić aplikację próbną. Tikkurila nie ponosi odpwoedzialności za efekt łączenia w systemie wymalowań wyrobów innych producentów.
Obróbka Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Po tej czynności produkt nadaje się do użytku.
Przygotowanie powierzchni Powierzchnie niemalowane: usunać brud, kurz i luźne części. Wymyć zagrzybione powierzchnie za pomocą detergentu Tikkurila Mould Removal lub Tehopesu Super Clean zgodnie z instrukcją producenta.
Nakładanie Do natrysku bezpowietrznego zalecana dysza: 0,013" - 0,015", ciśnienie 120 - 180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu. W razie konieczności rozcieńczyć do 10% rozcieńczalnikiem Thinner 1050.
Do zanurzania produkt można rozcieńczyć do 10% Thinner 1050.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1050.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 730 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO produktu gotowego do uzycia 730 g/l.
W przypadku rozcieńczania max. zawartość
740 g/l.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć